Redactie

Martijn van der Laan

Martijn van der Laan

Hoofdredacteur

Naast zijn functie als hoofdredacteur van Young Critics volgt Martijn van der Laan (1992) twee masters aan de EUR (Maatschappijgeschiedenis & Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid) en werkt hij als Test Engineer bij softwarebedrijf Able. Hij is een uitgesproken atheïst, humanist, optimist, sociaalliberaal en voorvechter van debat en kritisch (mogen) denken.

Als hoofdredacteur is Martijn verantwoordelijk voor de langetermijnvisie van Young Critics en het aansturen van de redactie. Daarnaast fungeert hij zowel binnen als buiten de organisatie als aanspreekpunt .

Lieke bij ’t Vuur

Lieke bij ’t Vuur

Eindredacteur Mens & Samenleving

Lieke bij ’t Vuur (1990) studeerde af in de klinische ontwikkelingspsychologie. Zij werkt met jongeren en kinderen die een lichtverstandelijke beperking, autisme of ADHD hebben. Naast haar werk houdt zij zich bezig met het schrijven en lezen over maatschappelijke thema’s. Vooral feminisme, veganisme/vegetarisme, anti-racisme en duurzaamheid trekken haar aandacht. Gelijkheid is iets waar we in Nederland (en de rest van de wereld) nog veel aan kunnen doen. Lieke zou dit graag op diverse manieren aan het licht brengen, bijvoorbeeld door geschreven stukken te publiceren die deze thema’s steeds weer aankaarten. Zo kunnen we misschien met z’n allen nog iets maken van deze wereld. Of zoals Bob Dylan het mooi verwoordt: “May you always do for others and let others do for you”.

Laura Jak

Laura Jak

Eindredacteur Politiek & Maatschappij

Mijn naam is Laura Jak (1992) en ik ben politicoloog. Op het moment werk ik bij een Europese politieke partij in Brussel en woon ik in Rotterdam. Voordat ik begon aan mijn studie heb ik een jaar als vrijwilliger gewerkt bij VluchtelingenWerk Nederland. Daarna ben ik tijdens en na mijn studie actief geworden binnen (politieke) jongerenorganisaties en politieke partijen op zowel nationaal als internationaal niveau. Politiek begon als interesse en werd toen van een hobby mijn werk. De Nederlandse maatschappij, maar ook internationale ontwikkelingen en gemeenschappen hebben altijd mijn interesse gehad.

Het is denk ik ontzettend belangrijk dat jongeren op welke manier dan ook betrokken zijn en worden, en dat zij zich kunnen uiten. Vaak genoeg wordt er heel veel óver jongeren gepraat, maar niet mét en door jongeren. Young Critics biedt een platform voor jongeren waar zij zich vrij kunnen uitspreken en waar ook discussie kan ontstaan tussen jongeren.

Felix den Ottolander

Felix den Ottolander

Eindredacteur Economie & Ontwikkeling

Al vanaf jonge leeftijd ben ik (Felix den Ottolander, 1991) geïnteresseerd in de wereld van economie. Rente, prijsvorming, vraag en aanbod, inkomensverdeling: wat houdt het in en hoe werkt het precies? De ‘wat’ en de ‘hoe’ van de economie is nuttig om te begrijpen en deze aspecten komen dan ook veelvuldig in de politiek en de media aan bod. De waarom-vragen worden echter vaak genegeerd, terwijl deze nou juist het meest interessant zijn.

Na de internationale Bachelor Economie & Bedrijfseconomie aan de Erasmus universiteit te hebben afgerond, ben ik mij gaan verdiepen in de Filosofie van de Economie aan dezelfde universiteit. In plaats van economische modellen toe te passen (hoe), kreeg ik bijvoorbeeld inzicht in de reden voor de populariteit van dit soort onderzoeksmethoden (waarom).

Momenteel werk ik bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de gedragstoezichthouder voor de financiële sector in Nederland. In haar toezicht integreert de AFM inzichten uit verschillende disciplines, wat bijdraagt aan mijn ambitie tot veelzijdig econoom.

Ravian Ruys

Ravian Ruys

Eindredacteur Wetenschap & Filosofie

Mijn naam is Ravian Ruijs (1992). Ik heb niet per se de meest logische stappen gezet tijdens het studeren. Na een bachelor communicatiewetenschap (met een minor in de literatuurwetenschap) ben ik Kunstmatige Intelligentie gaan studeren. Dat heeft natuurlijk een reden. Oorspronkelijk wilde ik journalist worden. Met literatuurwetenschap dacht ik mijn kritisch denken te kunnen verbeteren, maar hoe meer ervaring ik in de journalistiek kreeg, hoe minder vertrouwen ik kreeg in de manier waarop journalisten te werk gaan. Kritisch denken is minder belangrijk dan de nauwkeurigheid waarmee een persbericht overgeschreven wordt, politiek is een spelletje waarin een glimlach of een sprintje meer aandacht krijgt dan ideeën of beleid. In het kort: teleurgesteld over het oeverloos gezwam dat door gaat als journalistiek besloot ik dat het beter was om iets te doen, dan om te schrijven over iets dat anderen doen.

De drang om te schrijven is alleen nooit helemaal verdwenen. Bij kunstmatige intelligentie kom ik constant prachtige ideeën tegen, maar niemand die de ruimte of de tijd heeft om ze echt overtuigend op te schrijven. Ik kan mij voorstellen dat een vergelijkbaar probleem voorkomt op andere bèta studies. De ideeën zijn fantastisch, maar er is niet echt iemand om ze te vertalen voor de rest van de wereld.

Mark de Vries

Mark de Vries

Eindredacteur Geschiedenis & Cultuur

Mark de vries (1991) is op dit moment trainee bij de Drechtsteden-gemeenten. Daar houdt hij zich bezig met allerlei beleidsmatige projecten. Hij is afgestudeerd in Bestuurskunde, Sociologie en Geschiedenis. Mark probeert huidige maatschappelijke ontwikkelingen te linken met historische gebeurtenissen. ‘Om het heden te begrijpen moeten wij kijken naar het verleden’. Mark is een trouw liberaal en gelooft in de kracht van het individu.   Hij beseft dat belangen en overtuigingen altijd zullen botsen. Het debat dat volgt maakt het des te interessanter.