Auteur: Tiewen Visser

Tiewen is masterstudent Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. De opleiding op zich levert al voldoende inspiratie op om inhoudelijk over uit te weiden. Zijn stokpaardje is dat historici zich meer zouden moeten interesseren voor de maatschappij om hen heen. Vanwege zijn christelijke opvoeding is hij ook geïnteresseerd in secularisering, oftewel de Nederlandse religiestress.