Wat drijft jongeren om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraad? We spraken met zes jonge kandidaten

Er zijn een aantal jongeren later bijgevoegd, dus het totale aantal hieronder is meer dan zes.

De rode stempotloden worden alweer geslepen, want volgende week woensdag gaan de stembussen open in maar liefst 335 Nederlandse gemeenten. Gemeenteraden staan toch nog steeds vooral bekend als grijze bolwerken waar weinig plezier te beleven is. De gemiddelde leeftijd van de 9018 raadsleden in Nederland is momenteel 56 jaar, dus dat beeld is niet geheel onwaar. Onder die 9018 raadsleden zijn er 6466 mannen (71,1%) en 2552 vrouwen (28,3%). Op het gebied van jonge en inclusieve vertegenwoordiging is er dus nog wel wat winst te behalen.

Gelukkig zien we dit jaar de populariteit van het raadslidmaatschap stijgen onder jongeren. Voor alle partijen zijn er meer jonge kandidaten die al druk bezig zijn met hun campagne. Wat drijft deze jongeren om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraad in hun woonplaats? En waarom is het zo belangrijk dat jongeren ook vertegenwoordigd worden in de lokale politiek? Young Critics ging het land in om zes jonge kandidaten te spreken over hun ambities in de gemeenteraad.

Klik op een foto om het interview met de kandidaat te lezen.

#13 ChristenUnie in Huizen

Dagmar Doorn (17)

Wat heb jij jouw gemeente te bieden?

Ik denk dat ik, als jongere, mijn gemeente diversiteit te bieden heb, en daarmee een frisse kijk op bijvoorbeeld veiligheid en vrije tijdsbesteding. Vaak zitten er toch wel veel ouderen in de gemeenteraad en als jongere heb je denk ik echt een hele andere kijk op hoe het geld verdeeld wordt en waar de prioriteiten liggen.

Hoe ga jij de stem van jongeren vertegenwoordigen in de gemeenteraad?

Door natuurlijk veel te luisteren naar wat jongeren belangrijk vinden. Verder kan ik de stem van de jongeren vertegenwoordigen door actief een bijdrage te leveren aan de ChristenUnie, in de steunfractie. Het lijkt me ook een goed plan om een jongerenplatform op te richten waar jongeren hun ideeën kwijt kunnen.

Wat zijn volgens jou de meest belangrijke onderwerpen in jouw gemeente nu?

Specifiek belangrijke onderwerpen voor jongeren zijn denk ik huisvesting en veiligheid. Dit is ook iets waar ik als jongere mijn gemeente iets te bieden heb. Als meisje van 17 ben je veel kwetsbaarder dan als volwassen man van 40 jaar, de onveilige plekken vallen mij daarom sneller op. Ook de huisvesting voor jongeren is een probleem. Als je als jongere in Huizen wilt wonen is het lastig om een betaalbare woning te vinden. Ik denk dat er op dat gebied nog wel wat te winnen valt.

Wat heeft je aangetrokken om je in te zetten voor jouw gemeente en voor deze partij?

Ik heb van huis uit altijd wel meegekregen dat je je inzet voor je omgeving. Mijn vader zit al in de gemeenteraad, mijn moeder is op haar werk weer bestuurlijk actief. Toen ik op de middelbare school kwam, werd ik lid van de leerlingenraad, de medezeggenschapsraad, en het debatteam. Ik vind het belangrijk om mijn stem te laten horen en mee te denken over onderwerpen die mij ook aangaan. Ik heb gekozen voor de ChristenUnie omdat ik geloof dat de ChristenUnie (en daarmee ik ook) voor iedereen iets kan betekenen. Ondanks dat de naam anders doet denken, is de ChristenUnie niet alleen een partij voor Christenen. De punten uit het kernprogramma; een dienstbare samenleving, geloofsvrijheid, en een waardevol leven, zijn een mooi streven voor iedere inwoner van Huizen en Nederland.

Vind je dat er genoeg jongeren in de politiek zitten?

Wat mij betreft zou er niet per se een jongerenquota o.i.d moeten zijn, maar ik vind wel dat jongeren meer van zich mogen laten horen. Aan de andere kant mogen jongeren ook meer gehoord worden. Op mijn kandidaatschap kwamen bijvoorbeeld naast positieve reacties, ook nogal wat negatieve reacties, omdat ik minder levenservaring zou hebben. Toch vind ik dat jongeren wel een kans moeten krijgen. Op die manier worden jongeren wel gestimuleerd om maatschappelijk betrokken te blijven, en ervaring krijg je alleen maar door iets te doen.

Als jouw partij na de verkiezingen in het college komt, wat zou je dan als eerste willen veranderen?

Als eerste zou ik meer aandacht voor duurzaamheid willen. Huizen is al aardig groen op weg, maar voor de inwoners van Huizen is het soms lastig om zelf ook duurzaam te zijn. Ik denk dat een heleboel mensen best duurzaam wíllen zijn, maar dat ze niet zo goed weten hoe het moet. Zelf wil ik ook graag, maar ik zou niet zo goed weten hoe ik dat als individu in praktijk breng.

Waarom liever de gemeentepolitiek dan de landelijke politiek?

De landelijke politiek is voor mij nog ver weg. Dat zou absoluut niet te combineren zijn met school, hoewel ik ooit wel een plekje in de 2e kamer hoop te veroveren. Op dit moment staat de gemeentepolitiek nog dichterbij mij, ook omdat ik het een fijn dorp vind om in te wonen en op te groeien. Ik wil hier graag mijn steentje bijdragen.

Is je campagne al begonnen?

De campagne van ChristenUnie, landelijk en in Huizen, start 10 februari, en zelf probeer ik al veel met jongeren over politiek te praten. Verder ben ik op de radio geweest, heb ik een paar interviews gegeven en is er een kleine reportage gemaakt. Ik hoop dat ik zo ook mensen heb kunnen bereiken.

Wat vinden je vrienden ervan dat je kandidaat bent?

Sommige vrienden vinden het een beetje vreemd, het is nou eenmaal niet een veelgehoorde vrije tijdsbesteding van iemand van mijn leeftijd. Toch vindt het grootste deel van mijn vrienden het wel typisch iets voor mij, omdat ik me altijd al met besturen, debatteren, en organiseren heb bezig gehouden. Daarnaast heb ik altijd mijn mening klaar, dus het was geen enorme verrassing.

#9 PvdA in Amsterdam

Caesar Bast (23)

Wat heb jij jouw gemeente te bieden?

Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Het is de stad waar mijn ouders elkaar hebben ontmoet, waar ik mijn eerste stappen heb gemaakt als kind: het is mijn eerste liefde. Maar die liefde dreigt afgepakt te worden als de woningmarkt zo blijft draaien als nu. Jonge Amsterdammers maken geen kans om met een klein starterssalaris een huis te kunnen huren en al helemaal niet om te kopen. Ik denk dat mijn verhaal tekenend is voor heel veel jonge Amsterdammers, geboren in de stad of niet, en dat verhaal moet urgenter worden in de Amsterdamse politiek. Ik wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de toekomst van jonge Amsterdammers in deze stad gewaarborgd wordt.

Hoe ga jij de stem van jongeren vertegenwoordigen in de gemeenteraad?

Ik wil alle jonge Amsterdammers een stem geven door me te focussen op onze toekomst in de stad. Die toekomst is onzeker. Problemen waar onze generatie mensen op dit moment mee moet dealen is anders dan je op vroegere of latere leeftijd hebt. Hoe graag mensen het ook willen denken of geloven: met meer dan 150.000 jongeren onder de 30 in Amsterdam is het van levensbelang dat jonge Amsterdammers ook meer vertegenwoordigd worden in de politiek. Nu is slechts 1 raadslid van de 45 jonger dan 30, maar dat moet straks anders.

Wat zijn volgens jou de meest belangrijke onderwerpen in jouw gemeente nu?

Deze verkiezingen gaan over wonen in Amsterdam. Met name de toekomst van de Amsterdammer met minder geld, want die is onzeker. Amsterdam staat op het punt om een andere stad te worden dan de stad waar we zo van houden. De diversiteit in de stad van kleuren, geuren en leeftijden is geen gegeven als we daar niet hard ons best voor doen. Dat betekent dat we het ons niet meer kunnen permitteren dat vastgoedbazen lekker veel pandjes kopen om leeg te laten staan, te verhuren en geld te verdienen, maar ook dat we gewoon meer betaalbare woningen moeten betalen. Ik zet me daarin expliciet in voor de toekomst van de jonge Amsterdammer, omdat me dat heel erg aan het hart gaat, maar ik hou van Amsterdam en het karakter van de stad staat op het spel.

Wat heeft je aangetrokken om je in te zetten voor jouw gemeente en voor deze partij?

Ik kom uit een gezin dat het niet breed had. Dankzij sociale voorzieningen kon ik opgroeien in Amsterdam. Het belang van sociale voorzieningen en een solide sociaal vangnet voor mensen die het niet breed hebben, heb ik altijd van dichtbij gevoeld. De Partij van de Arbeid is vanouds een groot voorvechter van die rechtvaardigheid, zonder gekke onrealistische plannen en ideeën: altijd met het algemeen belang voor ons land in het vizier. Dat heeft me zo aangesproken aan deze partij.

In Amsterdam heb ik ervaren hoe belangrijk het is om juist ook in een stad die in trek is, gewoon te zorgen dat iedereen daar kan wonen. Het kan niet zo zijn dat je veel geld moet verdienen om in Amsterdam te wonen. Amsterdam heb ik de afgelopen jaren steeds meer zien veranderen in een exclusieve stad, maar nu loopt mijn leven vast in deze stad. Die sociale voorzieningen staan onder druk en wonen in de stad wordt onbetaalbaar. Daar wil ik wat aan doen.

Vind je dat er genoeg jongeren in de politiek zitten?

Nee, absoluut niet: #hetkanjonger.

Als jouw partij na de verkiezingen in het college komt, wat zou je dan als eerste willen veranderen?

We moeten stoppen met het inperken van sociale huisvesting, maar juist investeren in deze ingewikkelde tijden. Er moeten minstens 8.000 studentenwoningen worden gebouwd, die woningen mogen maximaal 500 euro kale huur worden verhuurd. Daarnaast moeten er meer starterswoningen worden gebouwd, zodat je na je studie geen jackpot hoeft te winnen om in Amsterdam te blijven wonen.

Waarom liever de gemeentepolitiek dan de landelijke politiek?

Omdat Amsterdam de stad is waar ik van houd. Mijn Mokums paradijs.

Is je campagne al begonnen?

Zeker! Eigenlijk ben ik sinds september bezig. Eerst was de strijd om meer jongeren (hoger) op de lijst van de PvdA te krijgen en daarna verplaatste de strijd zich naar de strijd om de gemeenteraadszetels, want ook daar moeten meer jongeren plaatsnemen na 21 maart.

Wat vinden je vrienden ervan dat je kandidaat bent?

Leuk, maar soms ook vervelend. Als politieke kandidaat ben je soms een slechte vriend, een slechte broer en een slechte zoon. Die keuze heb ik nu gemaakt en dat zal de komende jaren misschien meer en meer worden, maar het wordt geaccepteerd en gerespecteerd. Daar ben ik mijn familie en vrienden dankbaar voor. Op dit moment gaat de toekomst van Amsterdam en mijn toekomst in deze stad mij boven alles. Daar ga ik mij heel hard voor inzetten.

#5 D66 in Rotterdam

Elene Walgenbach (25)

Wat heb jij jouw gemeente te bieden?

Rotterdam is een van de jongste steden van Nederland, maar de raad is totaal geen afspiegeling van deze jonge stad. Een van de redenen dat ik mij heb gekandideerd is dat ik jongeren een stem wil geven in hun stad, een stem die ze niet hebben momenteel. Daarnaast beschik ik over de intrinsieke motivatie om deze stad vrijer, socialer en rechtvaardiger te maken. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan.

Hoe ga jij de stem van jongeren vertegenwoordigen in de gemeenteraad?

Het is een stuk eenvoudiger om een groep, in dit geval jongeren, te vertegenwoordigen als jij zelf onderdeel uitmaakt van die groep. Je bent van dezelfde generatie, opgegroeid in dezelfde tijd en je bevind je vaak in dezelfde levensfase. Veel jongeren maken zich bijvoorbeeld zorgen of je met de stijgende huizenprijzen nog wel een huis gaat vinden in de stad.

Binnen de groep van jonge Rotterdammers zijn er natuurlijk ook verschillen. Ik ben een jonge hoogopgeleide vrouw en ik ga graag naar de kroeg en naar musea. Dat geldt natuurlijk niet voor alle jonge mensen. Daarom zie ik het als een van mijn belangrijkste taken om met jonge Rotterdammers in gesprek te gaan en oprecht te luisteren. Deze informatie en inzichten kan ik meenemen naar de gemeenteraad. Zo kan ik jongeren zo goed mogelijk vertegenwoordigen.

Wat zijn volgens jou de meest belangrijke onderwerpen in jouw gemeente nu?

De keuze hoe wij samen willen leven in deze stad overstijgt alle andere onderwerpen op dit moment. Met de komst van DENK en de PVV naar Rotterdam moeten we er voor waken dat we niet vervallen in polarisatie en haat. De kracht van Rotterdam is juist de diversiteit. Ondanks alle verschillen leven Rotterdammers in harmonie met elkaar samen. Ik hoop dat Rotterdam kiest voor liefde, verbinding en respect bij de verkiezingen op 21 maart.

Wat heeft je aangetrokken om je in te zetten voor jouw gemeente en voor deze partij?

Het komt bij mij niet helemaal uit het niets. Ik ben niet zo oud, maar loop al wel een tijdje mee. In 2011 ben ik actief geworden bij D66 en de Jonge Democraten (JD), omdat D66 voor mij de enige partij was en is die radicaal staat voor de vrijheid en gelijkwaardigheid van ieder mens. Je moet als individu zelf je leven in kunnen richten en het is niet aan anderen om daar over te oordelen.

Ik ben jarenlang actief geweest bij de JD, waar ik in 2015 landelijk voorzitter werd. Ik zat in die functie erg goed op mijn plek en dacht: dit wil ik voor altijd blijven doen. Daarna heb ik besloten dat ik graag volksvertegenwoordiger in Rotterdam wilde worden. Rotterdam is mijn thuis, de stad waar ik van houd en de stad met super veel potentie.

Vind je dat er genoeg jongeren in de politiek zitten?

Nee. Ik durf zelfs te stellen dat jongeren de slechts vertegenwoordigende groep zijn in de politiek. Niet alleen bekommerd niemand zich echt over de jongeren onder de 18 jaar, want die mogen toch niet stemmen, ook de groep boven de 18 wordt slecht vertegenwoordigd. Dat is voor een groot gedeelte aan jongeren zelf te wijten, de opkomst onder jongeren bij verkiezingen is schrikbarend laag. Willen we dat jongeren beter vertegenwoordigd worden dan moeten ze zelf een keer hun mond open gaan trekken: Ga op de barricaden staan of ga in ieder geval stemmen! Je hebt zoveel meer invloed dan je denkt, alleen moet je er wel gebruik van maken. Toch is het niet alleen aan jongeren zelf te wijten. Politieke debatten zijn vaak niet erg toegankelijk, het gaat vaak niet over de zaken waar jongeren zich druk over maken en goede rolmodellen zijn er te weinig.

Als jouw partij na de verkiezingen in het college komt, wat zou je dan als eerste willen veranderen?

Op dit moment zit D66 ook in het college in Rotterdam, dus er zijn al hele mooie stappen gezet. Ik heb wel een persoonlijk verlanglijstje liggen: meer woningen bijbouwen om Rotterdam toegankelijk te houden, breed aanpakken van armoede en taalachterstanden en meer experimenteren met vrije openingstijden in de horeca. Hoe conservatief en behoudend de Rotterdamse politiek kan zijn vind ik verschrikkelijk en het past niet bij de stad.

Waarom liever de gemeentepolitiek dan de landelijke politiek?

In de gemeentepolitiek sta je veel dichter bij de mensen. Je kan makkelijker het gesprek aan gaan en zaken meenemen naar de gemeenteraad. Zo kan je daadwerkelijk mensen helpen. In de landelijke politiek ben je verder verwijdert van de mensen voor wie je het doet.

Is je campagne al begonnen?

Ja! Met D66 Rotterdam zijn we al een hele tijd aan het campagnevoeren. Ik persoonlijk heb veel afspraken in de stad en ik heb veel ideeën om zoveel mogelijk jonge mensen te benaderen. Ik hoop dat meer jonge Rotterdammers hun stem laten horen op 21 maart.

Wat vinden je vrienden ervan dat je kandidaat bent?

Verschillend. Mijn politieke vrienden vinden het allemaal heel tof. Mijn minder politieke vrienden vinden het ook heel tof, maar begrijpen niet altijd precies wat ik doe. Kandidaat zijn kost heel veel tijd en samen met mijn studie en bijbaantjes heb ik niet zoveel tijd meer om vrienden te zien. Al is dat soms jammer, staan ze wel allemaal achter mij en dat geeft mij veel steun.

#6 VVD in Arnhem

Rebin Maref (29)

Wat heb jij jouw gemeente te bieden?

Ik ben gek op Arnhem en wil Arnhem verder vooruit helpen door jongeren meer een stem te geven in de raad in plaats van te verhinderen met bureaucratie en overbezorgdheid. Ik heb een netwerk van jongeren waar de overige volksvertegenwoordigers niet over beschikken helaas.

Hoe ga jij de stem van jongeren vertegenwoordigen in de gemeenteraad?

De druk ligt zowel sociaal als maatschappelijk heel erg hoog voor jongeren en ik krijg soms het gevoel dat dat wordt onderschat. Dat zie je ook terug in de burn-out cijfers en daar schrik ik dan van. Als gemeente kun je daar wat aan doen. Voor de jongeren die in de schulden zitten hebben wij bijvoorbeeld in Arnhem extra geld vrijgemaakt om ze er weer eruit te helpen en perspectief te bieden. Ook bij dit soort problemen geldt dat je de jongeren die dat nodig hebben geen ‘’vis’’ moet geven maar moet leren vissen. Dan pak je de problemen pas echt aan. Ik ben zelf nog jong en ga heel veel met allerlei jongeren om en kom ook graag op de plekken waar veel jongeren zijn. Dat lijkt mij een belangrijke basis om van daaruit de stem van jongeren te kunnen vertegenwoordigen.

Wat zijn volgens jou de meest belangrijke onderwerpen in jouw gemeente nu?

Ik vind veiligheid ontzettend belangrijk. Een omgeving waar jij je niet veilig voelt daar kun je niets opbouwen. Gezien mijn Koerdische achtergrond besef ik mij maar al te goed hoe het is om je niet veilig te voelen. Toen ik net naar Nederland kwam en als 9 jarig jongetje naar school ging werd ik gepest. Ik kon niet goed Nederlands spreken en was daardoor buitengesloten door een groepje kinderen. Ik ben midden in de les opgestaan en begon in gebrekkig Nederlands duidelijk te maken dat ik wel goed was in rekenen en de andere vakken en dat ik er niets aan kon doen dat ik nog niet zo goed als de anderen Nederlands kon spreken. Terwijl ik dit aan het zeggen was begon ik te huilen en zag ik dat er een aantal andere kinderen om mij heen ook begonnen te huilen. De kinderen die mij toen hadden gepest werden uiteindelijk mijn beste vrienden. We deelden een passie en dat was voetballen. Dat hield ons bij elkaar. Wat we niet gemeen hadden was niet meer het belangrijkst.

Wat heeft je aangetrokken om je in te zetten voor jouw gemeente en voor deze partij?

Ik heb ontzettend veel van Nederland en van Arnhem gekregen. Ik heb hier de vrijheid en de mogelijkheden gehad om mezelf te zijn als individu. Zolang ik de vrijheid van anderen niet beperkt moet ik als burger zo veel mogelijk vrij gelaten worden. Dat is het uitgangspunt van het liberalisme en dat is ook precies wat mij heeft gevormd. Ik wil mij nu graag inzetten voor anderen en als overheid faciliteren om de enorme kennis en talenten die we hier in Arnhem hebben te behouden voor Arnhem. Ik zie dat de VVD in Arnhem heel veel doet voor jongeren. Zo werken wij er hard aan om van Arnhem een gezellige studentenstad te maken waar jongeren graag komen studeren, maar ook er willen blijven wonen.

Vind je dat er genoeg jongeren in de politiek zitten?

Absoluut niet. Ik vind het erg jammer om te zien dat wij jongeren best geïnteresseerd zijn in de politiek, maar dan wel vanaf een veilige afstand. Ik zie dat de ouderen die in de raad zitten er enorm voor openstaan om met jongeren samen te werken en erbij te betrekken. Ik denk dat het aan ons jongeren is om die handreiking te grijpen en mee te praten en te beslissen over de stad die we willen zijn.

Als jouw partij na de verkiezingen in het college komt, wat zou je dan als eerste willen veranderen?

Ik wil dat er een ‘’denktank’’ komt vanuit de verschillende hoeken uit de stad die een duidelijke rol gaan krijgen bij de coalitievorming. Deze groepen kunnen dan vooraf bij het vormen van een coalitie geraadpleegd worden via een online vragenformulier waar je door middel van je DigiD kunt inloggen. Heel simpel en veilig, en altijd een directe lijn met de Arnhemmers. Hierdoor krijg je als inwoner meer inspraak vooraf in plaats van de welbekende referendum achteraf.

Waarom liever de gemeentepolitiek dan de landelijke politiek?

Uiteindelijk begint een prettige samenleving bij jou thuis, in de straat, in je wijk en in je stad. Dat maakt het voor mij interessant om mij in te zetten voor de gemeente Arnhem.

Is je campagne al begonnen?

Ja absoluut. In mijn rol als campagneleider van de VVD in Arnhem werken wij met een permanent campagneplan. Wij komen elke maand in een andere wijk in Arnhem om te vragen aan de wijkbewoners waar ze blij mee zijn in hun wijk, maar ook waar ze ontevreden over zijn. Dit doen we al jaren. Nu in aanloop naar de verkiezingen hebben wij een intensievere campagne en dat houdt in dat je dus ook veel meer deelneemt aan debatten en discussies. Ik heb bijvoorbeeld op 14 maart een jongerendebat in de ROC in Arnhem.

Wat vinden je vrienden ervan dat je kandidaat bent?

Ik krijg vooral positieve reacties. Ik voel me gesteund en gesterkt. De meesten verrast het niet dat ik actief ben geworden in de politiek. Ik keek op mijn twaalfde elke zaterdagavond naar het lagerhuis debat terwijl mijn leeftijdsgenoten naar Pokémon keken.

#1 CDA in Eindhoven

Linda Hofman (29)

Wat heb jij jouw gemeente te bieden?

Ik heb Eindhoven verbetering te bieden. Eindhoven is de afgelopen ontzettend gegroeid in financieel en cultureel opzicht. We hebben veel innovatie en technisch hoogstaande bedrijven die het ontzettend goed doen en zorgen voor veel werkgelegenheid maar ook technische en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Onze stad heeft het oude Philips-erfgoed herontwikkeld tot mooie gebieden om te wonen, werken en recreëren. En er is veel levendigheid door evenementen. Maar in tegenstelling tot de stad doet de gemeente het niet zo goed: we hebben grote financiële tekorten, scoren niet zo goed als het om veiligheid gaat en de bereikbaarheid laat veel te wensen over. Al die problemen ga ik aanpakken zodat we nog trotser op onze stad kunnen zijn.

Hoe ga jij de stem van jongeren vertegenwoordigen in de gemeenteraad?

Als goede volksvertegenwoordiger ben je natuurlijk meer buiten het stadhuis dan er binnen. Je spreekt met ontzettend veel mensen en probeert de problemen of irritaties die zij aan de stad ervaren te vertalen naar politieke oplossingen. Ook de problemen van jongeren: of het nu gaat om studentenverenigingen die huisvestiging zoeken en makkelijker een evenement willen organiseren of dat het gaat om jonge starters die moeite hebben een betaalbaar huis te vinden. Je kunt in het stadhuis blijven en je ontzettend met beleid bezighouden of je kunt zoveel mogelijk mensen proberen te spreken en te helpen zodat de politiek dienstbaar is aan hen. En ze hopelijk ook weer wat vertrouwen in de politici krijgen.

Wat zijn volgens jou de meest belangrijke onderwerpen in jouw gemeente nu?

Veiligheid, bereikbaarheid en de financiën weer op orde.

Wat heeft je aangetrokken om je in te zetten voor jouw gemeente en voor deze partij?

Thuis praatten we vroeger tijdens het eten altijd erg veel over wat het nieuws en wat er speelde in de maatschappij. Ik hield me altijd bezig met dat er zoveel oneerlijke dingen gebeurde. Toen ik veertien was kwam ik er achter dat de politiek een goed middel is om dingen echt te veranderen en eerlijker te maken. Toen ben ik op zoek gegaan naar een partij die bij mij en mijn denkbeelden past. Dat bleek op mijn 21ste het CDA te zijn. Niet omdat ik gelovig ben maar omdat ik het belangrijk vind dat je niet alleen naar jezelf kijkt maar ook naar hoe anderen het hebben in onze maatschappij. Toen ik de kans kreeg om namens het CDA iets te doen voor mijn stad heb ik die kans natuurlijk met beide handen aangegrepen. Nu kan ik iedere dag werken aan het weer een beetje beter maken van onze stad voor iedereen.

Vind je dat er genoeg jongeren in de politiek zitten?

In Eindhoven wel. Wij hebben een relatief een mooi aantal jongeren in de raad en een aantal jonge fractievoorzitters. Maar in de kleinere gemeenten zie je dat de raden vaak erg “grijs” zijn. En dat is een gemiste kans. Ik merk dat veel jongeren graag impact willen maken en zinvol bezig willen zijn. En met die motivatie zou je als partijen juist iets moeten doen! Zonder af te doen aan de levenservaring van ouderen kunnen jongeren vaak met goede en nieuwe oplossingen komen omdat hun denkwijze nog niet vast een bepaalde kant op zit. Ze durven nog fouten te maken, te proberen en te leren door schade en schande. Ouderen willen van te voren alles goed bedacht en dichtgetimmerd hebben. Dat is erg jammer omdat je dan vaak in cirkels blijft denken en altijd bij bestaande oplossingen komt.  Je mag fouten maken en ideeën aandragen die misschien niet werken. Juist jongeren komen daar mee weg. Mijn nummer twee op de lijst is 22 jaar, hij is super gemotiveerd en spreekt heel veel mensen aan. Juist door zijn motivatie en bevlogenheid heb ik er vertrouwen in dat hij het beste voor Eindhoven gaat doen.

Als jouw partij na de verkiezingen in het college komt, wat zou je dan als eerste willen veranderen?

Dan zou ik meteen zorgen dat de bereikbaarheid van Eindhoven beter wordt. Het huidige college, waar wij niet in zitten, heeft de afgelopen jaren alleen maatregelen genomen die ervoor zorgen dat Eindhoven een ramp is om te bereiken. Er zijn busbanen aangelegd waardoor wegen versmalt zijn en er veel files in en rond de stad staan. Tot overmaat van ramp hebben ze zelfs wegen helemaal afgesloten. Dat zou niet erg zijn als we goed en betaalbaar openbaar vervoer hadden en betaalbare transferia. Maar helaas zijn onze bussen duur en rijden niet vaak genoeg. Daardoor is het geen aantrekkelijk alternatief voor de auto. Ook de nachttreinen zijn afgeschaft waardoor je naar middernacht niet meer in Eindhoven kan komen of, als er evenementen zijn, op tijd weer uit Eindhoven moet vertrekken. En over transferia praten we al jaren maar ondertussen is er pas eentje die super duur is.

Waarom liever de gemeentepolitiek dan de landelijke politiek?

Ik ben geboren en getogen in Eindhoven en ik zie de ontwikkelingen in de stad dus al jaren. Ik zie haar groeien en bloeien en ik voel wat er allemaal gebeurd. Het is echt fantastisch om dan mee te mogen werken aan het beter maken van je stad. Aan het oplossen van problemen van de mensen die er wonen. En samen met bedrijven, scholen, instellingen, Eindhovenaren en maatschappelijke partners een mooie visie neer te zetten voor de toekomst.

Is je campagne al begonnen?

Jazeker, we voeren al enige tijd online en offline campagne en spreken veel mensen. Daar komen natuurlijk ook grote debatten en acties op straat bij nu. Maar campagne voer je eigenlijk altijd al, je wilt niet dat mensen denken: oja, het is weer verkiezingen dan pas zien we ze weer. Je moet dus altijd in gesprek blijven met mensen, dan weet je wat er speelt en kun je mensen het gevoel geven echt vertegenwoordigd te zijn door jou.

Wat vinden je vrienden ervan dat je kandidaat bent?

Iedereen vindt het super leuk. Wel snapt niet iedereen de keuze voor het CDA maar dat zal iedere kandidaat van welke partij dan ook hebben. Maar ze steunen me omdat ze zien dat ik me met passie kan inzetten voor de stad en dat ik een visie heb.

#13 GroenLinks in Utrecht

Sebastiaan Rood (27)

Wat heb jij jouw gemeente te bieden?

Als jongerenactivist heb ik lokaal, Nationaal en internationaal veel geleerd. Mijn ervaring, enorme gedrevenheid en een overdosis energie maken dat ik de komende vier jaar in Utrecht het verschil ga maken. Als ik klaar ben, denken mensen bij Utrecht aan Youth Rights.

Hoe ga jij de stem van jongeren vertegenwoordigen in de gemeenteraad?

Wat ik ga doen is de deur van het raadhuis voor jongeren wagenwijd openzetten. Ik kan en ik wíl het niet alleen doen. Utrecht moet trots zijn dat wij zo veel jongeren- en studentenverenigingen hebben, en ik wil hun megafoon in de raad zijn.

Wat zijn volgens jou de meest belangrijke onderwerpen in jouw gemeente nu?

Het kamertekort is het grootste lokale probleem. D66 en VVD doen niks, in de hoop dat het probleem zichzelf oplost. Voor GroenLinks is wonen geen markt. Wonen is een recht, en we mogen het niet accepteren dat studenten dakloos zijn of gedwongen in hotels zitten.

Ook willen wij zorgen dat elke jongere in Utrecht zich goed voelt. Zo zorgen wij voor een buurtteam op de Uithofcampus, komen wij met een plan om burn-outs onder studenten te voorkomen, en pakken wij zelfmoord onder jonge LHBTI-personen aan.

De grootste uitdaging voor onze generatie is klimaatverandering. Wij zijn de eersten die de impact merken en de laatsten die de aarde kunnen redden. Het is een wereldwijd probleem, dat lokaal moet worden aangepakt. GroenLinks neemt haar verantwoordelijkheid in Utrecht.

Wat heeft je aangetrokken om je in te zetten voor jouw gemeente en voor deze partij?

GroenLinks is een partij die de rechten van jongeren serieus neemt. Landelijk zitten wij misschien in de oppositie, maar in Utrecht doet GroenLinks al sinds de oprichting mee in het college. Met GroenLinks ga ik mijn idealen in de praktijk brengen, in Utrecht kan het!

Vind je dat er genoeg jongeren in de politiek zitten?

Nee, absoluut niet. En dat merk je. 1,4 miljard gaat met D66, VVD, CDA en CU niet naar beter onderwijs, maar naar het spekken van aandeelhouders. Als we moeten werken, komen we niet aan werk wegens gebrek aan ervaring. En hierdoor kunnen wij ook geen ervaring opdoen. Zo belanden wij in een vicieuze cirkel.  Tegen de tijd dat wij klaar zijn met werken, zijn alle pensioenpotten leeg, terwijl wij vechten tegen de effecten klimaatverandering. Meer jongeren moeten van zich laten horen!

Als jouw partij na de verkiezingen in het college komt, wat zou je dan als eerste willen veranderen?

Als eerste ga ik de gemeentelijke aanpak voor het welzijn van LHBTI-jongeren verzilveren. Over vier jaar wil ik van elke school in Utrecht horen dat zij goede voorlichting geven, dat vertrouwenspersonen intensief met jeugd-GGZ samenwerken, en dat er een plek is voor LHBTI-jongeren, een soort buurthuis, waar zij écht zichzelf kunnen zijn. Daar sta ik voor!

Waarom liever de gemeentepolitiek dan de landelijke politiek?

Wij jongeren moeten overal van ons laten horen: lokaal, provinciaal, landelijk, Europees en wereldwijd. Naast kandidaat voor de raad in Utrecht ben ik bestuurslid van het grootste jongerenplatform ter wereld, het European Youth Forum, waar ik onze anti-discriminatie en klimaatagenda coördineer. Met ruim 50 miljoen leden strijden wij voor de rechten van jongeren in Europa, bij de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties.

Ik wil in Utrecht de raad in om lokaal impact te maken. Alles waar we het over hebben moet op lokaal niveau gebeuren. Zo wil ik graag aan de slag met het Europees handvest over de deelname van jongeren in het lokale en regionale leven en de Raad van Europa aanbevelingen om jongeren toegang tot hun rechten te geven. Ze klinken misschien als stoffige documenten, maar het zijn krachtige wapens. Kennis is macht.

Is je campagne al begonnen?

12 jaar geleden begon mijn campagne al, met het oprichten van de leerlingenraad. Sindsdien heb ik mij altijd hard gemaakt voor de rechten van jongeren. Voor de Utrechtse raad begon onze campagne in augustus, toen wij publiek mochten met mijn kandidatuur. Nu is de strijd in Utrecht echt losgebarsten tussen de partijen. GroenLinks heeft echt een topteam en wij zijn gedreven om opnieuw de grootste van Utrecht te worden.

Wat vinden je vrienden ervan dat je kandidaat bent?

Die zijn wel gewend dat ik politiek actief ben, maar deze keer is het wel bijzonder. Ik sta daadwerkelijk op een stembiljet, en zij kunnen op mij stemmen. Ook is het anders omdat het voor een partij is. Vrienden die echt diehard VVD zijn, zijn lastiger over te halen, maar ik geef de hoop niet op. Ze weten dat zij aan mij een strijder hebben voor de rechten van onze generatie, en dat ik niet zal rusten totdat Utrecht echt een stad voor iedereen is.

#6 Swollwacht in Zwolle

Guido Pasman (23)

Wat heb jij jouw gemeente te bieden?

Ik bied samen met de andere jongeren in de gemeente een andere blik op de zaken die spelen in Zwolle. Ik denk dus zelf dat ik prima een denkrichting kan opwerpen die in een vaak vergrijsde gemeenteraad niet genoeg aandacht krijgt. Ik ben van een andere generatie dan de meeste gemeenteraad kandidaten. Doordat ik minder getekend ben door ervaring denk ik dat ik onderwerpen directer durf aan te tikken, dan mensen die eromheen draaien door hun (politieke) werkervaring. Begrijp mij niet verkeerd ervaring is belangrijk, maar kan ook juist tunnelvisie veroorzaken.

Hoe ga jij de stem van jongeren vertegenwoordigen in de gemeenteraad?

Het gaat mij niet alleen om jongeren vertegenwoordiging. Ik ben bij Swollwacht gegaan om wat voor Zwolle te kunnen doen. Maar deels zal je jongeren al vertegenwoordigen doordat je dezelfde doelgroep bent. Ten tweede kunnen jongeren mij altijd benaderen voor de gemeenteraad. Wanneer ik (burger)raadslid wordt, kan ik verder ook banden ontwikkelen met organisaties die veel voor jongeren doen. Op die manier heb je veel korte lijnen en kan je vanuit die kanten input meenemen voor verschillende onderwerpen. Dit is hoe ik denk jongeren te vertegenwoordigen. Uiteindelijk is het afwachten hoe dit zich vormt als je eenmaal raadswerk doet, maar met een actieve houding kom je al een heel eind.

Wat zijn volgens jou de meest belangrijke onderwerpen in jouw gemeente nu?

De belangrijkste onderwerpen in mijn gemeente zijn denk ik als volgt.

  • Het zorg domein, hoe om te gaan met de krappe budgetten en de taken die vanuit het rijk naar beneden zijn gedrukt. Hoe ga je kwaliteit behouden of verhogen met de middelen die er zijn.
  • Zwolle heeft een Energiegids vastgesteld. Om de normen te behalen die men wil, zijn er moeilijke beslissingen te maken. Wat stimuleren? Isolatie, zonne-energie, waterkrachtenergie, windenergie, geothermie? Een hot item is windenergie. Een deel van de gemeente voelt zich genoodzaakt de Energiegids te evenaren door windmolens in een vrij stedelijke gemeente te plaatsen. Maar geen inwoner wil een windmolen in zijn ‘achtertuin’.
  • Binnen de gemeente Zwolle is een woningen te kort. Op verschillende vlakken: koop, (sociale) huur en de specifieke studentenwoningen. Er zijn plannen om meer te bouwen. Maar waar en in welke vorm? Daarnaast bestaat de discussie wat te doen met huisjesmelkers.
  • Als laatste punt zou ik zeggen dat inspraak een onderwerp is wat steeds terugkomt. Vaak genoeg komt het voor, dat inwoners zich niet gehoord voelen door de politiek (zowel landelijk als lokaal). Het betrekken van inwoners bij plannen gebeurt wel, maar vaak in een te laat stadium. De kaders zijn al gemaakt, in plaats van samen de kaders te maken. Dat je als volksvertegenwoordiger bent gekozen betekent niet dat je vier jaar een monoloog kan voeren tegenover je eigen inwoners.

Wat heeft je aangetrokken om je in te zetten voor jouw gemeente en voor deze partij?

Vanuit mijn opleiding Bedrijfskunde MER krijg je van zowel het zakenleven als de politiek het een en ander aan vakken mee. Voor mijzelf bedacht ik mij, om goed te functioneren moet ik beide kanten meemaken. Ik heb mijn minors en stages dus zo verdeeld dat ik de zakelijke markt heb gezien en de overheid. Met betrekking tot de overheid en dus politiek ben ik afgestudeerd bij de Griffie van de Provincie Overijssel. Dan zit je precies tussen het ambtelijke en de volksvertegenwoordiger in. Door politiek mee te maken leer je meer dan door de uitleg uit boeken. Aan het eind van mijn afstuderen benaderde één van mijn collega’s daar mij of ik niet iets zag in de Zwolse politiek. Zo doende heb ik het overwogen en ben ik bij Swollwacht terecht gekomen waar zij ook lid van is. Ik vond wat er gebeurde in de stad altijd al wel belangrijk. Op deze manier kun je ook nog iets verbeteren voor de plaats waar je bent geboren. Daarnaast kun je genoeg leren van de politiek en de mensen om je heen. Swollwacht is een lokale partij en gaat voor maatwerk in Zwolle. Op deze manier heb je geen bemoeienis vanuit een landelijke partijtop en zijn er geen dubbele agenda’s. Dit sprak mij erg aan naast de gebalanceerde denkrichtingen van de partij.

Vind je dat er genoeg jongeren in de politiek zitten?

Nee. Maar het is hen ook niet kwalijk te nemen. Het imago is vaak wat oubollig. Veel vergaderen en je vastbijten in grote stukken tekst is niet altijd even aantrekkelijk. Het imago dat het jongeren niks interesseert wat er in hun omgeving gebeurd is niet waar, maar is wel het vooroordeel wat aan hen hangt. Iedereen heeft een mening over zijn omgeving. Voor jongeren is het formeel vergaderen vaak niet aantrekkelijk. Wil je jongeren betrekken in de politiek? Vind nieuwe manieren. Nieuwe manieren van inspraak via evenementen in scholen, stages, opdrachten. De meningen komen vanzelf. En de personen die de politiek zelf interessant vinden blijven zo waarschijnlijk beter hangen. Zichtbaarheid, toegankelijkheid, jongeren serieus nemen en mee gaan met de tijd zijn belangrijke punten om aan te denken.

Als jouw partij na de verkiezingen in het college komt, wat zou je dan als eerste willen veranderen?

Ik zou ervoor willen zorgen dat de inspraak van inwoners wordt vergroot. Zwolle is er mee bezig. Maar volgens mij zijn er nog veel meer manieren te vinden om mensen te betrekken bij lopende onderwerpen. De gemeente gaat steeds meer naar het faciliteren toe, zorg dan ook dat de inwoners daadwerkelijk onderwerpen kunnen aanpakken in de omgeving. Inwoners van nu zijn kritisch en zeggen veel sneller wat zij vinden. De tijd dat je ongestraft beslissingen er doorheen kan drukken is nu wel een keer voorbij. Belangrijk is om betrouwbaar te zijn en je aan je woord te houden. Anders verlies je het vertrouwen van je inwoners. Zowel landelijk als lokaal zijn daar inmiddels genoeg voorbeelden voor.

Waarom liever de gemeentepolitiek dan de landelijke politiek?

De gemeente (je stad) ligt dichter bij je dan de landelijke politiek. Met lokale politiek kan je veel sneller zien wat je kunt doen voor je omgeving dan de landelijke politiek. Natuurlijk er zijn genoeg belangrijke landelijke thema’s. Met mijn afstuderen bij Provincie Overijssel was er al een verschil te merken. Hier kon je vaak genoeg de afstand voelen die is opgebouwd tegen over de inwoners. Gemeentepolitiek gaat vaak om maatwerk. Je zit dicht bij de inwoner waar je het voor doet. Als je dan zelf erg gehecht bent aan je stad, zet je je liever in voor het lokale dan voor het landelijke.

Is je campagne al begonnen?

Met Swollwacht zijn wij 3 februari met de campagne begonnen. Hierbij hebben we als Swollwacht kandidaten goed door gesproken hoe je nu het beste in contact komt met de inwoners in Zwolle. Uiteindelijk moet je als lokale partij met een beperkt budget goed gaan bedenken hoe je je middelen gaat inzetten voor de campagne. Zichtbaarheid is hierbij een belangrijk thema waar je goed op in moet zetten in de campagne. Zowel op de traditionele manier in de wijken als op social media. Ga goed in gesprek, deel informatie via verschillende kanalen en laten zien wat je hebt gedaan en aankomende tijd gaat doen. Wij hebben inmiddels verschillende debatten gevoerd in Zwolle, waarvan ik als afsluiter een jongerendebat doe in een studentenkroeg.

Wat vinden je vrienden ervan dat je kandidaat bent?

De eerste reactie is toch wel snel een beetje lacherig. ‘Gemeenteraad? Hoe kom je daar nou weer bij?’. Maar als je wat verder uitlegt hoe je erbij komt en wat voor kans het je eventueel biedt, is de reactie ook wel dat zij het knap vinden dat je je inzet.

#12 Liberale Volkspartij Roermond (LVR)

Rinette Lugard (25)

Wat heb jij jouw gemeente te bieden?

Een frisse blik! Ik ben jonge vrouw van 25 jaar oud, positief ingesteld en een mensen-mens.

De gemeente en/of de burgers heeft aan mij iemand die oprechte interesse heeft in de mens, iemand de mens graag ziet groeien en in de mens gelooft.

Hoe ga jij de stem van jongeren vertegenwoordigen in de gemeenteraad?

Jongeren zijn de toekomst van later. Het is dan ook belangrijk om te weten waar de jongeren zich mee bezighouden. De jongeren meer betrekken bij de politiek zodat de stem van de jongeren ook daadwerkelijk gehoord worden.

Wat zijn volgens jou de meest belangrijke onderwerpen in jouw gemeente nu?

Als ik specifiek naar de doelgroep jongeren kijk bijvoorbeeld een tekort aan een hogeschool waardoor studeren alleen buiten de stad mogelijk is. Verder is er ook een tekort aan woongelegenheden voor jongeren zoals studentenwoningen/flats en starterswoningen.

Wat heeft je aangetrokken om je in te zetten voor jouw gemeente en voor deze partij?

Mijn interesse in de mens. Door middel van mijn studie en werk ben ik reeds bezig met mijn passie. Door politiek actief te zijn kan ik op een groter geheel meer betekenen voor mijn stad Roermond en de burgers. De LVR is een partij die heel dicht bij de burger staat. Afgelopen vier jaar hebben zij zich actief ingezet voor de burger. Ik ben blij dat ik deel mag nemen aan deze partij.

Vind je dat er genoeg jongeren in de politiek zitten?

Nee op dit moment zijn er niet genoeg jongeren in de politiek.

Als jouw partij na de verkiezingen in het college komt, wat zou je dan als eerste willen veranderen?

Als het aan mij ligt zorgen dat ondanks alle wet- en regelgevingen het stukje menselijkheid blijft en niet verloren gaat. Dat we dicht blijven bij de burger en gehoor geven aan de vraag en behoeftes van de burger. In die zin ben ik daar om de burger te vertegenwoordigen.

Waarom liever de gemeentepolitiek dan de landelijke politiek?

Het is een begin, ik sluit landelijke politiek in de toekomst niet uit.

Is je campagne al begonnen?

Ja, de campagnes zijn al begonnen en ik ben persoonlijk bijna dagelijks bezig met het voeren van campagne.

Wat vinden je vrienden ervan dat je kandidaat bent?

Mijn vrienden reageerden allemaal positief en steunen mij in deze.

#7 Lokale Partij Middelburg

Jesse Aarnoutse (30)

Wat heb jij jouw gemeente te bieden?

Een nieuwe stem. Nou ja, ik zit al 3 jaar in de commissies, maar in ieder geval in de raad. Een ander perspectief ook, dan de toch vooral oudere generatie die er nu zit.

Hoe ga jij de stem van jongeren vertegenwoordigen in de gemeenteraad?

Een groot risico in onze gemeente is vergrijzing. We staan er nog acceptabel voor, we zijn nog niet echt aan het vergrijzen, maar, het risico is er wel. Dat moeten we oplossen, door jongeren te motiveren hier te blijven, en dat gaan we doen door culturele activiteiten (dat is inclusief horeca in dit geval) te versterken, onze hogere opleidingen aanspreken op het instellen van Masterstudies, en het vergemakkelijken van het vinden van woonruimte. Dus vooral gelegenheid creëeren.

Wat zijn volgens jou de meest belangrijke onderwerpen in jouw gemeente nu?

De financiën staan op 1. Zonder geld gaan we het niet oplossen. Dus de begroting moet op orde. Voor de beeldvorming, Middelburg staat onder toezicht van de provincie. Verder zijn er vooral problemen op het gebied van grond, wat in het verleden aangekocht is, en nu ontwikkeld gaat moeten worden. Dat is niet in alle gevallen wenselijk, daar gaan we nog een kluif aan hebben. Verder, persoonlijk, het opkomen van vergrijzing. Het vraagstuk “hoe houden we jongeren in Middelburg”

Wat heeft je aangetrokken om je in te zetten voor jouw gemeente en voor deze partij?

Ik liep telkens tegen zaken aan die me niet zinden, en waarvan ik om me heen hoorde dat anderen het met me eens waren. Er gebeurde ook niets mee. Dus heb ik besloten er zelf maar wat mee te gaan doen. De LPM voelde als een warm bad. Geen landelijke binding, dus je echt bezig kunnen houden met de issues in de stad. Bovendien staan wij voor openbaarheid van bestuur. Dat vind ik belangrijk.

Vind je dat er genoeg jongeren in de politiek zitten?

Nee.

Als jouw partij na de verkiezingen in het college komt, wat zou je dan als eerste willen veranderen?

Dat is eenvoudiger gevraagd dan gezegd. Er zijn meerdere big tickets. De grote zaken. Maar als we nu bang for buck willen, dan zou ik zeggen gooi alle openingstijden voor winkels en horeca maar open.

Waarom liever de gemeentepolitiek dan de landelijke politiek?

De gemeentepolitiek maakt dat je de mensen makkelijker direct spreekt, en ook direct ziet wat er gebeurt. Je staat ertussen. Zo zijn wij gegaan voor schoonmaken op zondag, gezien rommel na het uitgaansleven. Dat werd niet door elke partij op prijs gesteld, maar is wel gelukt. En dan zie je plotseling op zondag een schone stad. Dat is dankbaar werk.

Is je campagne al begonnen?

Ja, en al klaar. Al houden we nooit op met naar de mensen luisteren en de straat op gaan.

Wat vinden je vrienden ervan dat je kandidaat bent?

Ze schijnen op me gestemd te hebben. Dus volgens mij staan ze er wel achter.

De foto komt uit een video van de gemeente Lansingerland.


Young Critics draait volledig op donaties. Vond je dit artikel van Laura Jak de moeite waard? En wil je graag meer van deze schrijver lezen? Steun ons dan in de vorm van een donatie of een kopje ☕!

Hieronder kun je iets bijdragen aan het artikel of de discussie aangaan. Ben je het met Laura eens? Waarom wel/niet?