‘Juist jongeren zouden hun stem moeten laten horen’

Volgende week worden verschillende profielen van jonge kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op Young Critics gepubliceerd. We trappen vandaag deze reeks af met het essay van Maurits Appeldoorn (26). Hij heeft Internationale Betrekkingen en Filosofie gestudeerd en woont in Amsterdam. Hij zet zich in voor een stad waar ook plaats is voor jongeren om betaalbaar te wonen, want zo zegt hij: jongeren zijn de aanjager van vernieuwing. Maurits wil vechten voor jongeren en is daarom kandidaat voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen voor de PvdA in Amsterdam.

Gemeenteraadsverkiezingen: erg sexy klinkt dat niet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat slechts de helft van Nederland stemt. Onder jongeren ligt dat getal nog lager: slechts 30% zegt naar de stembus te gaan. Onterecht als je het mij vraagt. Juist jongeren zouden hun stem moeten laten horen!

Bijna twee jaar geleden stemden de Britten zichzelf de Europese Unie uit. Na afloop van het referendum werd duidelijk dat met name ouderen voor de Brexit hadden gestemd en jongeren tegen. Er laaide kritiek op: de ouderen hadden hiermee de toekomst van de jongeren in Groot-Brittannië bepaald. Een toekomst buiten de EU, waar de jongeren het zelf niet mee eens waren. En daarmee hadden de ouderen de jongeren in de steek gelaten, zo vonden sommige.

Vrij snel daarna werd echter duidelijk dat jongeren vooral zichzelf in de steek hadden gelaten. Zij hadden relatief weinig hun stem uitgebracht. Als meer Britse jongeren hun stem hadden laten horen, was Groot-Brittannië hoogstwaarschijnlijk niet uit de Europese Unie gestapt.

Het is een pijnlijke realiteit. Maar hetzelfde gebeurt al decennia in Nederland: jongeren stemmen stelselmatig minder dan ouderen. Daaraan ten grondslag ligt een vicieuze cirkel en die kunnen we 21 maart doorbreken.

Als meer Britse jongeren hun stem hadden laten horen, was Groot-Brittannië hoogstwaarschijnlijk niet uit de Europese Unie gestapt.

Een van de redenen die voor de lagere opkomst onder jongeren tijdens verkiezingen wordt gegeven is dat jongeren nog niet bezig zijn met politiek. Dat komt volgens sommigen doordat ze nog niet veel in aanraking komen met politieke zaken. In de nationale politiek gaat het bijvoorbeeld vaak over de zorg: dat is iets waar jongeren over het algemeen veel minder mee te maken hebben dan ouderen.

Als meer Britse jongeren hun stem hadden laten horen, was Groot-Brittannië hoogstwaarschijnlijk niet uit de Europese Unie gestapt.

Zeker als het de lokale politiek betreft, zoals bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, vragen veel jongeren zich af waarom ze zouden moeten stemmen. Wat doet de gemeenteraad in het algemeen? En wat doet de gemeenteraad voor jongeren in het bijzonder?

Om je een idee te geven van de invloed van de gemeenteraad: in Amsterdam besteedt de raad ieder jaar ruim 5,5 miljard euro. Aan onderwijs, duurzaamheid, armoedebestrijding, openbaar vervoer, wegen en nog veel meer. De impact die ze op jou en jouw stad hebben, is dus enorm. Daarnaast is het (mede) jouw geld: zij besteden jouw belastinggeld. Zorg er dus voor dat jij straks meebeslist wie dat geld mag uitgeven.

Om het werk van de gemeenteraad wat concreter te maken: hoeveel huur jij betaalt, is een direct gevolg van beleid dat wordt gecreëerd door de gemeenteraad. Zij bepalen hoeveel huizen er worden gebouwd en welk type huizen er wordt gebouwd. Bijvoorbeeld koop- of huurhuizen, sociale huurwoningen of vrijesectorwoningen. Daarmee bepalen zij de omvang en de inhoud van de gemeentelijke woningvoorraad, hetgeen enorme invloed heeft op hoeveel er maandelijks aan huur van jouw bankrekening wordt afgeschreven.

En wat doet de gemeenteraad specifiek voor jongeren? Het antwoord is simpel: te weinig.

Dat komt mede door de slechte representatie van jongeren in de Raad. In Amsterdam is ruim een kwart van de stemgerechtigde inwoners tussen de 18 en 30, maar in de Amsterdamse gemeenteraad zit op dit moment slechts één twintiger. De rest is ouder.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in de gemeenteraad relatief weinig aandacht wordt geschonken aan de problemen en uitdagingen van die leeftijdsgroep. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er weinig wordt geluisterd naar de creatieve oplossingen die deze leeftijdsgroep heeft voor de problemen van de huidige maatschappij.

Zie hier dan ook de vicieuze cirkel waar we inzitten: jongeren worden nauwelijks gerepresenteerd in de gemeenteraad, waardoor de gemeenteraad zich te weinig bezighoudt met de problemen van jongeren, waardoor jongeren zich nauwelijks met politiek bezighouden en relatief weinig gaan stemmen. En dan begint de cirkel weer van voor af aan.

Er ligt een grote verantwoordelijkheid voor de politiek om die cirkel te doorbreken. Maar maak je geen illusie: dat gaat niet zomaar gebeuren. Gelukkig kunnen wij, als jongeren, hier zelf ook wat aan doen. Op 21 maart kunnen wij de cirkel doorbreken.

Laten we er samen op 21 maart voor zorgen dat jongeren gehoord en gerepresenteerd worden in de gemeenteraad: stem jong! Zodat er meer jongeren in de gemeenteraad komen en jongeren beter worden gerepresenteerd.

Ik zeg niet dat een kwart van de gemeenteraad uit twintigers moet bestaan. Oudere mensen hebben vaak meer kennis en ervaring binnen bepaalde thema’s waardoor ze beter in staat zijn om efficiënt en effectief tot oplossingen te komen. Maar jongeren hebben andere kwaliteiten: ze zijn creatiever, onbevangen en energiek. Die kwaliteiten zouden niet misstaan in de huidige, bureaucratische gemeenteraad.

Dus naast het representeren van hun eigen groep, kunnen jongeren ook een grote bijdrage leveren aan het oplossen van de problemen voor alle Amsterdammers. Meer jongeren in de gemeenteraad is dus niet alleen goed voor jongeren zelf, maar voor alle Amsterdammers.

Meer jongeren in de gemeenteraad is niet alleen goed voor jongeren zelf, maar voor alle Amsterdammers.

De komende vier jaar wordt de koers van Amsterdam bepaald. Dat wordt ongetwijfeld elke vier jaar gezegd, maar feit is dat de stad voor grote uitdagingen staat: woningen zijn onbetaalbaar, de stad loopt ver achter op het gebied van duurzaamheid en een kwart van de kinderen groeit hier op in armoede. We worden bijna dagelijks geconfronteerd met homofobie, antisemitisme en islamofobie. Het centrum is overgenomen door toeristen. En zo voort en zo verder.

De antwoorden die de komende vier jaar op die vraagstukken worden gevormd, hebben grote gevolgen voor de stad op de korte en lange termijn. Zodoende hebben ze grote gevolgen op jouw leven nu, maar ook later.

Nu besluiten dat er geen betaalbare studentenwoningen worden bijgebouwd, betekent dat studenten met een smallere beurs Amsterdam zullen mijden. Het gevolg is dat de samenstelling van de universiteit verandert. Dat we inleveren op sociaaleconomische diversiteit. En dus, dat onze universiteiten er beduidend anders uit zullen zien dan vandaag de dag.

Nu besluiten dat er geen extra investeringen worden gedaan om de kansenongelijkheid in het onderwijs te verkleinen, betekent dat er weer een generatie Amsterdammers opgroeit die stelselmatig achtergesteld wordt.

Nu besluiten dat er niet veel meer wordt geïnvesteerd in schone energie, betekent dat de rekening van de verduurzaming van de stad op het bordje komt van onze generatie.

Het punt is dat de huidige generatie jongeren de gevolgen van al die uitdagingen en de antwoorden daarop het sterkst gaat voelen. Als zij klaar zijn met studeren en hun studentenkamer moeten verlaten of als zij op zichzelf willen gaan wonen, kunnen zij geen plek vinden in Amsterdam. Zij leven straks in een vieze, vervuilde stad. Zij wonen straks in een stad met een grote economische ongelijkheid, waar kinderen in Nieuw-West beduidend minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten in Zuid.

De gemeente heeft een stevige vinger in de pap binnen al deze thema’s. Je kan je als jongere wel niet met de politiek bemoeien, maar de politiek bemoeit zich zeker wel met jou. Eens in de vier jaar krijg je de kans om formeel en direct mee te beslissen over de koers van jouw stad. Laat die kans niet varen: laat je horen op 21 maart. Doorbreek de cirkel van onder-representatie van jongeren door op jongeren te stemmen, ongeacht welke politieke kleur jouw voorkeur heeft: zodat jij niet alleen nu, maar ook de komende 4 jaar gehoord wordt.

De foto komt van WikiCommons.


Young Critics draait volledig op donaties. Vond je dit artikel van Maurits Appeldoorn de moeite waard? En wil je graag meer van deze schrijver lezen? Steun ons dan in de vorm van een donatie of een kopje ☕!

Hieronder kun je iets bijdragen aan het artikel of de discussie aangaan. Ben je het met Maurits eens? Waarom wel/niet?