Dit wil ik doen als eindredacteur Politiek & Maatschappij

Na de langste formatieperiode in de Nederlandse geschiedenis kan het kabinet Rutte III nu echt gaan beginnen. De tijd voor de gewone Nederlander is dan eindelijk aangebroken. De gewone Nederlander, die eigenlijk niet zo zat te wachten op de genderneutrale communicatie van het nieuwe kabinet. Maar goed, in Nederland polderen we onze weg er altijd uit. You win some, you lose some. Of toch niet? Ook de belastingen op de gewone boodschappen gaan omhoog. En die schoolgaande kinderen worden steeds maar duurder. Die kinderen die de gewone Nederlander van de toekomst moeten worden. Wat vinden zij eigenlijk van de nieuwe plannen van Rutte III? Welke punten uit het regeerakkoord zijn wins voor onze generatie?

Wat betekent het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ voor de toekomst van Nederland? Wat is het vergezicht van het derde kabinet Rutte waar we met z’n allen naartoe moeten? Welke keuzes zijn er gemaakt met ook daadwerkelijk oog voor de toekomst en toekomstige generaties? Hoe denken jongeren over de voorgestelde plannen? Boeit het ze überhaupt of zijn ze allemaal ongeïnteresseerd en apathisch zoals vaak wordt gesteld?

Bij Young Critics wil ik een podium bieden aan alle jongeren die hun mening willen laten horen of zich ergens mee willen bemoeien. Alle jongeren hebben gewenst of ongewenst en bewust of onbewust te maken met het beleid dat geproduceerd wordt in Europa, Den Haag, provinciehuizen en gemeenteraden. Niet iedereen vindt politiek even interessant, maar de gevolgen van politieke keuzes raken iedereen. Ik wil graag het woord geven aan jongeren uit alle hoeken en lagen van de Nederlandse samenleving, met verschillende politieke overtuigingen of juist een afkeer voor de politiek, met ideeën over de Nederlandse maatschappij en vergezichten voor de toekomst waar Rutte III zich niet aan waagt, maar ook ideeën over internationale thema’s en internationale politiek.

Welke keuzes maakt Rutte III met ook daadwerkelijk oog voor de toekomst en toekomstige generaties?

Naast de politiek bruist het ook in de maatschappij van de ideeën, discussies en initiatieven. Met de komst van nieuwe media is ook het maatschappelijk debat enorm veranderd. Maatschappelijke discussies uit verschillende landen leiden regelmatig tot grote (online) campagnes, die soms ook in de politieke arena belanden. Denk bijvoorbeeld recent aan #MeToo, de Women’s March bewegingen wereldwijd, de Climate Marches, Black Lives Matter, de discussie rond Zwarte Piet en blackface, discussie over discriminatie op de arbeidsmarkt. Wat speelt er allemaal in de maatschappij en op het internationaal toneel? En hoe ziet de invloed van deze discussies en bewegingen eruit?

In de komende maanden zullen ook zeker de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart aan bod komen binnen mijn thema. Wat zijn de ideeën van verschillende (politieke) jongerenorganisaties en –verenigingen over de verkiezingen? Wat zijn belangrijke thema’s voor jongeren die tijdens de verkiezingen en daarna zullen spelen? Wat willen zij veranderd zien binnen hun gemeente? Hoe zetten zij zich in om kandidatenlijsten, verkiezingsprogramma’s en campagnes te beïnvloeden?

Jongeren worden vaak pas uitgenodigd om ergens over mee te praten als het over ‘jongerenonderwerpen’ gaat. Ik geloof daar niet in, jongeren hebben ideeën en meningen over elk onderwerp. Het doel bij Young Critics is voor mij juist om jongeren te laten schrijven over elk thema dat zij interessant vinden en elk onderwerp waar iets over gezegd moet worden volgens de jonge schrijvers. Dit kan gaan van lokale politiek tot wereldpolitiek en van individuele initiatieven tot grootse mondiale bewegingen. Dus laat je vooral horen als er iets besproken moet worden op deze website of als je met een artikel wilt reageren op een ander stuk.

Voor de gewone, maar juist ook voor de ongewone Nederlanders van de toekomst.


Young Critics draait volledig op donaties. Vond je dit artikel van Laura Jak de moeite waard? En wil je graag meer van deze schrijver lezen? Steun ons dan in de vorm van een donatie of een kopje ☕!

Hieronder kun je iets bijdragen aan het artikel of de discussie aangaan. Ben je het met Laura eens? Waarom wel/niet?