Waarom DENK zetels verdient

Hoewel DENK niet altijd op de meest positieve manier het nieuws haalt, vindt Laura van Dijk dat de partij zetels verdient. Ze zijn een waardevolle bijdrage aan de representatieve democratie en helpen Nederlanders met een migratieachtergrond te integreren in de politieke gemeenschap.

DENK TV 2017-02-28_12h47_22

Iedereen kent DENK. Misschien heb je zelfs wel een Tunahan Kuzu mogen verzorgen als Kamergotchi! Als je niet achter ze staat of ze op z’n minst respecteert voor hun doorzettingsvermogen, dan heb je een gruwelijke hekel aan ze. In de korte tijd dat de beweging DENK bestaat, hebben ze al bijna het record relletjes-in-de-media op hun naam staan. Voor zo’n kleine speler in het politieke landschap, weten ze voor veel oproer en controverse te zorgen. Oké, de partij speelt het niet altijd even netjes (wie wel?). Maar zou het echt zo erg zijn als ze een paar zetels halen na de verkiezingen?

Ik denk van niet. Eigenlijk gun ik ze die zetels ook, om één grote reden: DENK is enorm goed voor de representatieve democratie. De achterban die de partij probeert aan te spreken, Nederlanders met een migratieachtergrond, participeert minder als burger dan Nederlanders een dergelijke achtergrond. Zo ging die achterban – met kleine uitzondering van Turkse Nederlanders – minder stemmen tijdens de vorige verkiezingen. Dat is natuurlijk vrij gek. Zeker als je bedenkt dat migratie en integratie sinds de Fortuyn-revolte een belangrijke scheidslijn zijn in het politieke debat. De mensen waarover wordt gediscussieerd, vinden daar zelf toch ook iets van? Veel Nederlanders met een migratieachtergrond vonden hun heil bij linkse, progressieve partijen als PvdA, GroenLinks en D66, maar nog nooit was er een partij die de belangengroep zó direct aansprak als DENK nu probeert.

Nu kun je je vraagtekens zetten bij de effectiviteit om alle Nederlanders met migratieachtergrond onder één paraplu te scharen. Hoeveel hebben Antilliaanse en Turkse Nederlanders met elkaar gemeen? Niet zoveel, helaas… In de praktijk blijkt dan ook dat vooral Turkse Nederlanders worden gemobiliseerd door DENK en in veel mindere mate Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond – de nummer twee op de lijst heeft een Marokkaanse achtergrond. Nederlanders met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond voelen zich niet aangetrokken tot de partij, zeker nadat de Nederlands-Surinaamse stemmentrekker Sylvana Simons DENK verliet.

Veel Nederlanders met een migratieachtergrond vonden hun heil bij linkse, progressieve partijen als PvdA, GroenLinks en D66, maar nog nooit was er een partij die de belangengroep zó direct aansprak als DENK nu probeert.

Het poeltje potentiële kiezers bestaat daarom bij lange na niet uit alle Nederlanders met een migratieachtergrond. Daarnaast is het goed om te beseffen dat alleen allochtonen (sorry, mag eigenlijk niet meer) die het Nederlands burgerschap hebben verkregen, ook echt mogen stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Inwoners met een migratieachtergrond die nog in de procedure zitten om Nederlander te worden, mogen alleen stemmen tijdens bijvoorbeeld gemeenteraadsverkiezingen. Syrische vluchtelingen kunnen zo de Nederlandse verkiezingen niet beïnvloeden (en zo indirect invloed uitoefenen op het buitenlands beleid ten opzichte van hun moederland).

Bovendien is er nog een ander belangrijke factor die de potentiële achterban van DENK doet krimpen. De partij spreekt vooral de Turks-Nederlandse Erdogan-aanhangers aan. DENK wordt niet voor niets vaak ‘de lange arm van Erdogan’ in de Nederlandse politiek genoemd. De meeste Koerdische-Nederlanders of Gülen-aanhangers zullen zich echt niet thuisvoelen bij de partij, al is het alleen uit angst dat DENK minder verbindend blijkt dan ze zeggen te zijn. Bij de laatste Turkse parlementsverkiezingen stemde 69,7 procent van de Turks-Nederlandse kiezers op Erdogan. Dit lijkt een enorm percetage, maar omgerekend zou DENK hiermee één parlementszetel kunnen halen.

Dat biedt misschien opluchting voor mensen die ‘bang zijn’ dat DENK met enorm veel zetels zal debuteren in de Tweede Kamer. Nederland is als een lappendeken van minderheden, waarvan de partij slechts een klein gedeelte aanspreekt. Met een goede campagne kunnen ze dus misschien twee of drie zetels binnenslepen. Dit rekensommetje neemt niet weg dat ook deze kleine minderheid recht heeft op vertegenwoordiging in het parlement. Daar is Nederland een liberale democratie voor! Nederlanders met een migratieachtergrond zijn immers gewoon Nederlandse staatsburgers.

Nederland is als een lappendeken van minderheden, waarvan de partij slechts een klein gedeelte aanspreekt.

Dit principe haakt in op een beslissing die honderd jaar geleden werd genomen. Met de invoering van het algemeen kiesrecht werd tevens de opkomstplicht tijdens verkiezingen ingevoerd. Het idee was dat als alle Nederlandse staatsburgers zouden stemmen, het parlement de perfecte afspiegeling zou zijn van de samenleving. Het principe van representatie was essentieel in de vormgeving van het Nederlandse politieke systeem. Dat is ook de hele reden dat Nederland geen echte kiesdrempel kent, zoals landen om ons heen, en dat er zoveel kleine splinterpartijen bestaan.

Daar kun je veel van vinden in termen van efficiëntie, maar voor de vertegenwoordiging van minderheden in het parlement is het Nederlands kiesstelsel een goede zaak. Met kiesdrempel zou ook de SGP, de oudste partij in het parlement, met haar stabiele achterban snel buiten de boot vallen. Ons kiesstelsel biedt de mogelijkheid om kleine groepen minderheden een stem te geven en te laten integreren in het politieke bestel. Dit klinkt zo logisch: burgers die participeren in burgerzaken, maar dat is het niet. Uit onderzoek blijkt dat mensen eerder stemmen, wanneer zij het idee hebben vertegenwoordigd te worden door de politiek. DENK speelt op een hele directe manier in op deze behoefte. Daarvoor verdienen ze lof.

DENK biedt een grote groep de meest fundamentele integratie in Nederland: ze gaan in grotere mate deel uitmaken van de politieke gemeenschap waarin zij wonen. Het is niet langer zo dat óver de Nederlanders met een migratieachtergrond besluiten worden genomen, de Nederlanders met een migratieachtergrond beslissen nu via DENK zelf mee. No taxation without representation. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken: Nederlanders met een migratieachtergrond zijn ook Nederlandse staatsburgers. Natuurlijk kun je het niet eens zijn met de manier waarop de ‘multiculturele’ samenleving nu is ingericht. Er gaat veel fout, maar dit is vooral te wijten aan de beslissingen van politieke partijen enkele decennia geleden.

Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken: Nederlanders met een migratieachtergrond zijn ook Nederlandse staatsburgers.

Die beslissingen kun je niet terugdraaien, hoe graag sommige politici dat ook zouden willen. We moeten leven met onze werkelijkheid en deze zo werkbaar mogelijk maken. Je kunt Nederlanders met een migratieachtergrond niet permanent uitsluiten van het meest fundamentele aspect van de samenleving waarvan ze deel uitmaken. En dat moet je ook niet willen, juist dan beschadig je de integratie! Dat werkt averechts. Op die manier creëer je tweederangsburgers. Daarom is het een hele positieve ontwikkeling dat DENK een grote groep de kans biedt om hun Nederlands burgerschap vollediger in te vullen.

DENK probeert Nederland weer één geheel te maken – al is het opvallend dat een partij die voor verbinding zegt te zijn, met hun gedrag zo polariseert – zodat iedereen zich thuis voelt in ons kikkerlandje. Politieke representatie is de sleutel. Zo worden Nederlanders met een migratieachtergrond steeds een beetje meer gedefinieerd door hun Nederlanderschap en steeds minder door hun migratieachtergrond.

Macbook Pro
* Intel Core i7 (3.8GHz, 6MB cache)
* Retina Display (2880 x 1880 px)
* NVIDIA GeForce GT 750M (Iris)
* 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth 4.0
* Thunderbolt 2 (up to 20Gb/s)
* Faster All-Flash Storage (X1)
* Long Lasting Battery (9 hours)
Help ons groter worden!
Onze site is gratis voor iedereen en dat willen we graag zo houden. Graag willen we je vragen onze facebookpagina leuk te vinden. Zo kunnen wij blijven groeien en mis jij geen van onze artikelen! Alvast bedankt en veel leesplezier, het Young Critics-team :-)
YOUNG CRITICS
Non-actief
Op dit moment wordt geen nieuwe content geplaatst op de site. We zijn op de achtergrond bezig met reorganiseren van onze redactie- en publicatiestructuur. In de tussentijd kun je uiteraard onze oude stukken gewoon op de site lezen. Tot snel! Het YC-team.
Bedankt, we nemen z.s.m. contact met je op.