Subsidie voor autonome elektrische auto’s: Hoe het levens redt en geld bespaart

In een wereld waarin de roep om duurzame innovatie steeds groter wordt, stelt Martijn van Engelenburg een leidende rol voor Nederland voor op het gebied van de autonome elektrische auto. Het zal de overheid hoge bedragen aan investeringen kosten, maar dit is zo weer terugverdiend. De autonome elektrische auto is de toekomst en daar kunnen we niet snel genoeg mee beginnen.

Smoothgroover22 15104006386_22e81b1f37_h

De kerstvakantie zit er weer op en het nieuwe jaar is alweer in volle gang. Afgelopen vakantie heb ik het land weer mogen aanschouwen in al haar glorie. Alle bezoekjes zorgden ervoor dat ik gebruik heb mogen maken van vele vormen van vervoer, waarbij ik voornamelijk plaatsnam in de trein en de oude vertrouwde auto. De auto: het symbool van de westerse beschaving. De auto voldoet aan alle waarden van onze maatschappij. Het geeft ons mobiliteit, vrijheid en privacy. Binnen het frame van de auto zijn onze scheldkanonnades pure uitingen van onze vrijheid van meningsuiting. De auto is het grote symbool van onze fossiele maatschappij.

Maar deze fossiele maatschappij staat onder druk door de roep naar groene energie. Net zoals het gebruik van fossiele brandstoffen kritiek krijgt, neemt ook de kritiek toe op de auto. Steden slibben dicht, uitlaatgassen doen een aanslag op onze gezondheid en verkorten daarmee ons leven. De smog in de steden neemt toe en vervuilt de lucht. En dit gebeurt, terwijl de oplossingen voor deze problemen klaar staan voor gebruik. Het enige wat nodig is, is een intense investering om de gehele infrastructuur aan te pakken en te moderniseren.

De grote verlossing, in de niet zo verre toekomst, is mogelijk te vinden in het financieren van de autonome elektrische auto.

In een recent artikel op Young Critics heeft Marije Poort aangetoond hoeveel tijdswinst te behalen valt met een investering in hoge snelheidstreinen. Dit zou deels het dichtslibben van de steden aan kunnen pakken. Door het invoeren van hogesnelheidstreinen zou het woon-werkverkeer meer kunnen worden verspreid. Ik ben ervan overtuigd dat deze maatregel zal helpen, maar het zal de problemen niet volledig weg kunnen nemen. Voor veel mensen zal de auto nog steeds de snelste van-deur-tot-deur optie blijven. Om de problemen aan te pakken, moet dus ook de auto onder handen worden genomen. De grote verlossing, in de niet zo verre toekomst, is mogelijk te vinden in het financieren van de autonome elektrische auto. Maar zou het de overheid zelfs geld kunnen besparen om autonome elektrische auto’s te financieren?

Jaarlijks worden zeer veel kosten gemaakt bij verkeersongevallen. Deze kosten worden gezamenlijk gedragen door de maatschappij en komen volgens een recent schatting uit op 12,5 miljard euro. Naast de economische kosten is er ook nog het verlies van levens. In 2015 waren er 621 verkeersdoden. 224 van de slachtoffers zaten in een auto. Dit verlies is niet uit te drukken in een bedrag, maar het is wel een belangrijke reden om de invoering van autonome voertuigen te overwegen. Volgens Elon Musk kan het aantal ongelukken worden gereduceerd met 50% als er geen mensen meer achter het stuur zitten. Dit zou betekenen dat er jaarlijks 6,25 miljard euro wordt bespaard en 112 levens worden gered.

Naast het directe verlies van levens zijn er ook veel indirecte slachtoffers. Deze indirecte slachtoffers komen vooral door luchtverontreiniging. Volgens milieudefensie leven we per persoon gemiddeld één jaar korter door luchtverontreiniging. Daarnaast is luchtverontreiniging mede de oorzaak van vele klachten zoals COPD en astma. Hierdoor worden veel kosten gemaakt. Per jaar kost het de maatschappij tussen de 4 en 40 miljard euro. Niet al deze kosten zijn te herleiden naar de uitstoot van auto’s, maar vooral in steden zijn auto’s een belangrijke bron van fijnstof en uitlaatgassen. Door de overstap te maken naar elektrische voertuigen zou de uitstoot van fijnstoffen en uitlaatgassen sterk verminderen in steden. Dit zou betekenen dat de lucht schoner wordt en de maatschappelijke kosten minder worden.

Het is lastig om vast te stellen wat auto’s de maatschappij jaarlijks kosten. Laten we uitgaan van de 6,25 miljard besparing op verkeersongelukken en de minimale 4 miljard besparing op luchtverontreiniging. Op deze manier stellen we een minimale besparing van 10,25 miljard vast. Is het met dit bedrag haalbaar om autonome elektrische auto’s te stimuleren? In onderstaande grafiek zijn de meest realistische opties uitgewerkt om heel Nederland over te laten gaan naar autonome elektrische auto’s.

tabel-artikel

Bij deze berekening is uitgegaan van een aankoop van 8,5 miljoen auto’s. Dit is een lichte stijging vergeleken met de 8,1 miljoen voertuigen momenteel in Nederland. De minimale levensduur is gesteld op 8 jaar. Dit is de garantieperiode die nu wordt gegeven op de accu’s van de meeste elektrische auto’s. Als we nu kijken naar de 10,25 miljard euro die minimaal bespaard wordt, dan kunnen we vast stellen dat bij de minimale levensduur van 8 jaar een korting van € 5000,- per auto de maatschappij nog steeds geld oplevert. Vanaf een levensduur van 11 jaar wordt zelfs een korting van € 10.000,- rendabel. Dit zijn flinke bedragen om jaarlijks te maken, maar uiteindelijk worden deze terugverdiend door alle voordelen van autonome elektrische auto’s.

Ten eerste zijn er natuurlijk de voordelen die hiervoor genoemd zijn, zoals het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarnaast kan het gebruik van autonome elektrische auto’s op grote schaal zorgen voor een efficiënt gebruik van het wegdek. De auto’s zijn computergestuurd en hoeven daarom geen rekening houden met typische menselijk rijgedrag zoals afstand houden of langzaam rijden bij drukte. Bij het universele gebruik van autonome voertuigen creëren wij zelfs de mogelijkheid om de auto’s met elkaar te laten communiceren. Hierdoor verdwijnt de noodzaak voor verkeersborden en lichten. Tevens kan de drukte verspreid worden waardoor files hopelijk een zeldzaamheid worden. Door de efficiëntie te benutten van autonome auto’s kunnen er meer auto’s op dezelfde hoeveelheid asfalt terecht.

We zouden nog een stapje verder kunnen gaan en het hele idee van auto’s als eigendom omver kunnen schoppen. Als heel Nederland gebruik maakt van autonome voertuigen, dan kunnen we worden voorzien in onze behoefte voor mobiliteit, zonder dat iedereen een eigen auto in bezit hoeft te hebben. Dit idee van het delen van auto’s klinkt wat gek als je bedenkt dat veel mensen de auto niet alleen gebruiken als vervoersmiddel, maar ook als uiting van identiteit en tijdelijke opslagplek. Toch is het vrij logisch als je bedenkt dat 95% van de tijd een auto ongebruikt wordt en de gemiddelde auto 37 kilometer per dag rijdt. Door zo’n landelijk dekkend systeem  zou het aantal voertuigen dat nodig is flink verminderen, waardoor op den duur de kosten afnemen omdat er minder onderhoud en vervanging nodig is.

Met de voordelen die de overstap naar autonome elektrische auto’s biedt, zou de overheid deze techniek meer moeten stimuleren.

Door auto’s meer te gaan gebruiken als vervoersmiddel, en minder in te zetten als stationaire kunstobjecten op parkeerplaatsen, zou het huidige overschot aan parkeerplekken toenemen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om deze ruimte anders te gebruiken. Parkeerplekken zouden kunnen worden omgevormd tot parken. Ondergrondse parkeerplaatsen zouden kunnen worden als gebruikt als opslagplaatsen. Door auto’s te benutten waar ze voor zijn gemaakt, het vervoeren van personen en goederen, kunnen we veel ruimte beter benutten. In een Nederland waar autonome voertuigen de norm zijn, kun je met een druk op je mobiel een auto oproepen. Deze auto zal zojuist iemand anders hebben afgezet waarna de auto naar jouw locatie toe komt rijden. Parkeren voor deze voertuigen zal alleen nodig zijn om de accu op te laden. Alhoewel er ook al technieken in de maak zijn die auto’s in staat stellen rijdend op te laden. Al met al zijn de theoretische voordelen zeer aanwezig.

Met de voordelen die de overstap naar autonome elektrische auto’s biedt, zou de overheid deze techniek meer moeten stimuleren. Op het moment staat de techniek nog in zijn kinderschoenen, maar het heeft veel potentie. Net zoals elke markt zijn het de early adopters die het meeste risico lopen. Tegelijk zijn het deze early adopters die de vruchten plukken als de techniek aanslaat. Door als overheid meer te investeren in autonome elektrische voertuigen zouden we als Nederland over een aantal jaar de vruchten kunnen plukken. Uiteindelijk zal de techniek steden schoner kunnen maken, groener en ook toegankelijker. Levens zouden kunnen worden gered door geen mensen meer achter het stuur te zetten.

Voorlopig klinkt een volledig autonoom wagenpark in Nederland nog als een utopie. De kans dat de overheid overstapt naar een volledig autonoom wagenpark zie ik als heel klein, maar door elektrische voertuigen te subsidiëren zou de transitie sneller kunnen verlopen en komt de utopie mogelijk binnen bereik. De gemaakte kosten zouden binnen een decennia alweer zijn terugverdiend. Het zou Nederland niet alleen geld opleveren, maar het zou Nederland ook naar een leidende positie kunnen brengen op het gebied van duurzaamheid en technologie. Om dit te laten gebeuren moeten we met zijn allen onze houding veranderen. Veranderen door te accepteren dat wij maar menselijk zijn. Te accepteren dat, als de techniek doorontwikkeld is, een computer beter kan rijden dan een mens. Voor deze verandering is een grote rol weggelegd voor de overheid. Een actief investerende overheid geeft richting aan de maatschappij en kan ervoor zorgen dat een verandering naar een toekomstbestendige maatschappij sneller verloopt.

Macbook Pro
* Intel Core i7 (3.8GHz, 6MB cache)
* Retina Display (2880 x 1880 px)
* NVIDIA GeForce GT 750M (Iris)
* 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth 4.0
* Thunderbolt 2 (up to 20Gb/s)
* Faster All-Flash Storage (X1)
* Long Lasting Battery (9 hours)
Help ons groter worden!
Onze site is gratis voor iedereen en dat willen we graag zo houden. Graag willen we je vragen onze facebookpagina leuk te vinden. Zo kunnen wij blijven groeien en mis jij geen van onze artikelen! Alvast bedankt en veel leesplezier, het Young Critics-team :-)
YOUNG CRITICS
Non-actief
Op dit moment wordt geen nieuwe content geplaatst op de site. We zijn op de achtergrond bezig met reorganiseren van onze redactie- en publicatiestructuur. In de tussentijd kun je uiteraard onze oude stukken gewoon op de site lezen. Tot snel! Het YC-team.
Bedankt, we nemen z.s.m. contact met je op.