Klimaatverandering begint op je bord

“As I travel around the world, I see poor countries who sell their grain to the west while their own children starve in their arms and the west feeds it to livestock so we can eat a steak! Am I the only one who sees this as a crime? Believe me, every morsel of meat we eat is slapping the tear-stained face of a hungry child. When I look into her eyes, do I remain silent? The earth can produce enough food for everyone’s need, but not enough for everyone’s greed.”
– Philip Wollen

Als we niets doen om de klimaatverandering te stoppen zal de temperatuur nog binnen onze levensduur met 7 graden kunnen stijgen. Dat zal voor onze planeet betekenen: ‘game over’. Kunnen we als individu iets doen om deze catastrofale opwarming van de aarde te stoppen?

We zouden onszelf de vraag kunnen stellen hoe we met onze handelingen, die hoe dan ook schade toebrengen aan onze omgeving, ervoor kunnen zorgen dat die schade in ieder geval beperkt blijft. Misschien kunnen we vaker de fiets pakken, de verwarming iets lager zetten of minder lang douchen. Hoewel dit allemaal nastrevenswaardige handelingen zijn, valt de impact hiervan echter in het niet als we het vergelijken met de invloed van onze voedselkeuzes. Maar het lijkt erop dat maar weinig mensen op de hoogte zijn van de gevolgen van de vee-industrie op het milieu.

Kunnen we als individu iets doen om deze catastrofale opwarming van de aarde te stoppen?

In 2010 kwam de Verenigde Naties met een rapport over de gevolgen van vlees- en zuivelconsumptie en de industriële visserij. De conclusie uit dit rapport: een verschuiving naar een veganistisch dieet is van vitaal belang om de wereld te redden van honger, een tekort aan brandstoffen en de ergste gevolgen van klimaatverandering. De resultaten uit dit rapport zijn keer op keer bevestigd door verschillende onderzoekers; niets heeft een groter impact op zowel onze eigen gezondheid als de gezondheid van de aarde dan het volgen van een plantaardig dieet.

De in 2014 verschenen documentaire Cowspiracy: The Sustainability Secret’  brengt de impact van onze huidige manier van consumptie duidelijk in beeld:

  • Veeteelt produceert meer broeikasgassen dan de uitstoot van de gehele transportsector. Dus de vlees- en zuivelindustrie produceert meer broeikasgassen dan alle auto’s, vrachtwagens, treinen, boten en vliegtuigen samen.
  • 1 hamburger van ruim 100 gram heeft ruim 2500 liter water nodig voor de productie
  • Veeteelt produceert 65% van de distikstofmonoxide in de wereld, een gas dat de aarde 296 keer meer kan opwarmen dan de koolstofdioxide per pond. 
  • Veeteelt is verantwoordelijk voor 30% van de waterconsumptie van de wereld. 
  • Veeteelt bezet 45% van al het land op aarde, is de grootste reden van dode zones in de oceanen en tevens voor habitatverlies en uitsterven van rassen. 
  • Veeteelt is verantwoordelijk voor 91% van de verwoesting van de Braziliaanse Amazone. Het regenwoud wordt met 1 hectare (= een voetbalveld) per seconde omgehakt. De bossen worden gekapt om dieren te laten grazen en sojabonen te telen om daarmee koeien, varkens, kippen en gekweekte vissen te voeren.
  • Voor elke halve kilo gevangen vis komt ruim twee kilo andere soorten vast te zitten zoals dolfijnen, walvissen, zeeschildpadden en haaien, de zogenaamde ‘bijvangst’. Tussen de 40 en 50 miljoen haaien per jaar worden gedood als bijvangst door vislijnen en visnetten.
  • Om 4 liter melk te krijgen heb je ruim 4000 liter water nodig.
  • Meer dan een miljard mensen in de wereld lijdt elke dag honger. Wereldwijd wordt 50% van het graan en de peulvruchten die we verbouwen aan dieren gevoerd. 82% van de hongerende kinderen leeft in landen waar voedsel aan dieren in de veeteelt wordt gegeven die worden gegeten door welvarende mensen in ontwikkelde landen, zoals de VS, het VK en Europa.

Problemen als klimaatverandering, milieuvervuiling, hongersnood, uitsterven van diersoorten en het verloren gaan van hun leefomgeving, en de brute wijze waarop we dieren in de bio-industrie behandelen, we kunnen dit veranderen door één simpele aanpassing te maken: het volgen van een plantaardig dieet.

Matigen op vlees en zuivelproducten is niet voldoende om de effecten van onze voedselconsumptie te verlagen. De oplossing ligt in het veranderen naar een gezonder dieet waarbij we significant minder vlees en zuivel consumeren, het liefst geen. Al het andere zorgt voor enkel een geringe verbetering voor de klimaatproblematiek in Europa.

Elke dag dat we in de supermarkt staan, kunnen we met onze portemonnee kiezen om onze ecologische voetafdruk drastisch te verkleinen.

In steeds meer landen laait de discussie op of we extra belasting moeten heffen op vlees en zuivelproducten. Het is alleen de vraag of we op beleidsmakers moeten wachten om tot een verandering van onze eetgewoontes te komen. Door de aarde te helpen, helpen we ook onze eigen gezondheid en redden we daarmee ook dierenlevens. Een win-win-win situatie.

Elke dag dat we in de supermarkt staan, kunnen we met onze portemonnee kiezen om onze ecologische voetafdruk drastisch te verkleinen. Voor een plantaardig dieet heb je maar een zesde hectare grond nodig om een persoon een jaar lang te voeden. Zou je diezelfde persoon vegetarisch willen voeden, dus ook met eieren en zuivel, dan heb al drie keer zoveel land nodig. En 18 keer zoveel land is nodig om een vleeseter met een hoge consumptie van vlees, zuivel en eieren te voeden.

Als we weten dat we door een plantaardig dieet te volgen elke dag kunnen kiezen om ruim 4150 liter water te besparen, om 20 kilo graan te besparen, om 2.8 vierkante meter bebost gebied te besparen en om één dierenleven te redden, waarom zouden we iets anders kiezen?

De foto komt van Stocksnap.


Young Critics draait volledig op donaties. Vond je dit artikel van Nina Adel de moeite waard? En wil je graag meer van deze schrijver lezen? Steun ons dan in de vorm van een donatie of een kopje ☕!

Hieronder kun je iets bijdragen aan het artikel of de discussie aangaan. Ben je het met Nina eens? Waarom wel/niet?