De verkiezingen waren pas de intro van dit Hollywood drama

De verkiezingen in de Verenigde Staten zitten er na een aanloop van zo’n achtien maanden op. Hij die niet genoemd mag worden, uit angst voor lezersvermoeidheid voor de naam Donald Trump, wordt de volgende president van de Verenigde Staten. Wat volgde na de uitslag waren protesten. Protesten van duizenden mensen die het oneens zijn met alles waar Donald Trump voor staat. Meer dan twee weken na de verkiezingen zijn er nog steeds protesten. Hoe lang deze protesten aanhouden en of ze op iets uit lopen is nog gissen, maar het is mij nu duidelijk. De verschillen in het land zijn te groot geworden en een idee is geboren bij de massa. Het idee van de onafhankelijkheid van Californië en de westkust van de – nu wat minder – Verenigde Staten.

Van idee naar werkelijkheid is een lange weg en de kans is groot dat over een aantal weken/ maanden de rust weer terug keert. De protestanten zullen hun dagelijks leven vervolgen. Maar het idee van verzet en onafhankelijkheid zal blijven. Tot die tijd aanbreekt zullen de ontvredenen protesteren, de Trumpianen trumpen en de dromers dromen. En tijdens deze tijd zullen schrijvers speculeren. Speculeren over de toekomst van de Verenigde Staten en daarmee de toekomst van een deel van ons wereldbeeld. Een wereldbeeld waar de Grand Canyon staat voor de kloof tussen de democraten en de republikeinen.

De partijen die niet meer op zoek zijn naar de stem van de middenklasse, want deze middenklasse is aan het sterven. Nee, de partijen hebben hun focus verplaatst naar hun eigen niché. Ondertussen schreeuwen ze naar elkaar van hun eigen zijde van het ravijn. Tegelijkertijd proberen de kiezers de wanden van het ravijn te beklimmen om toch gehoord te worden, maar helaas eenmaal de wand beklommen en de zware keuze gemaakt zagen de kiezers op Hillary Clinton de kiezers aan de andere kant van de kloof zegevieren. Over deze kloof valt haast geen brug te slaan en de protesten barsten los. Zeker aan de westkust is de kloof zowel figuurlijk als letterlijk groot met Washington D.C. in het oosten. Na de verkiezingen werd #CalExit op twitter gelijk trending, terwijl de protestanten de straten op liepen. Hoe is die kloof eigenlijk zo groot geworden en waarom is het nu zo’n issue?

Ten eerste komt dat door de economische situatie waar Californië nu in zit. Als onafhankelijke staat zou Californië momenteel de zesde economie van de wereld zijn. Met een BNP van 2459 miljard (meer dan 3 keer zo groot als de economie van Nederland) staat Californië boven Frankrijk en onder Groot-Brittanië. Dit op zichzelf zegt nog niet zoveel over de wil om af te scheiden van de VS. Het probleem ontstaat als je bekijkt hoe het geld binnen de VS stroomt.

Binnen een federatie is er altijd sprake van staten die meer betalen aan de staat dan ze binnenkrijgen en andersom. De sterken helpen de zwakken met de hoop dat de zwakken op een gegeven moment zullen groeien. Zolang het bij helpen blijft zijn er in een federatie geen problemen, maar net als Delaware, Connecticut en een aantal andere staten draagt Californië een stuk meer af dan ze binnenkrijgen van de overheid. Het is te simpel om te zeggen dat ze niet profiteren om onderdeel te zijn van de VS. Californië heeft nu het grote voordeel om te beschikken over het sterkste leger ter wereld (waar Californië ook aan meebetaalt) en een grote afzetmarkt voor hun producten en Hollywood. Toch kan door deze ongelijkheid de wrok groeien onder de bevolking van Californië. Zeker als je nagaat dat de meeste staten die profiteren van de VS republikeinse staten zijn en de staten die betalen zijn over het algemeen democratische staten.

Hoewel Trump tijdens de campagne opkwam voor de ‘working man’, zijn de mensen die hij nu aanstelt vooral goed voor de rijke, voornamelijk witte mannen.

Ten tweede schuurt het op sociaal vlak. Californië is langzamerhand het liberale paleis geworden waar de democraten van dromen, met in San Fransisco de progressieve troonkamer. Dat schuurt nogal met Donald Trump. Trump, de man die allerlei bevolkingsgroepen heeft beledigd tijdens zijn campagne. Veel van de aanstellingen die tot nu toe bekend zijn gemaakt zijn streng religieus en erg conservatief. Er is nog weinig hoop voor mensen die uitkijken naar meer tolerantie voor homoseksuelen, betaalbare zorg en betaalbaar onderwijs. Hoewel Trump tijdens de campagne opkwam voor de ‘working man’, zijn de mensen die hij nu aanstelt vooral goed voor de rijke, voornamelijk witte mannen. Hoe het allemaal uit gaat pakken is nog maar de vraag, maar doordat Trump totaal geen ervaring heeft op het gebied van regeren is de kans aanwezig dat hij van alle kanten bespeelt gaat worden door de poppenspelers.

De bevolking van Californië kijkt met lede ogen aan hoe het spel wordt gespeeld en dat al sinds 1880. Volgens de ‘YesCalifornia campaign’ is dat de laatste keer geweest dat de stemmen van Californië een doorslaggevende rol hebben gespeeld in de presidents verkiezingen.

Daarnaast is Californië het slachtoffer van een veel groter en dreigender probleem. Een probleem waartegen het immense Amerikaanse leger zich ook niet tegen kan beschermen, namelijk klimaatverandering. De ergste droogteperiode sinds de metingen zijn begonnen is voorbij, maar Californië is sinds deze droogte een stuk meer bewust geworden van klimaatverandering. Deze nieuwe bewustbewording staat in schril contrast met Donald Trump die rustig beweerd dat klimaatverandering een grote hoax is van de Chinezen. Als zelfs de voormalig republikeins governator Arnold Schwarzenegger zegt dat het tijd wordt om actie te ondernemen tegen klimaatverandering dan moet het wel serieus zijn. Met de kennis dat er nog meer droogteperiodes in de toekomst zullen volgen als Trump niks doet aan de CO2 uitstoot en de afhankelijkheid van Californië van de landbouw rust Californië geen andere keus dan streven naar onafhankelijkheid.

Ook al zou de bevolking er niet op zitten te wachten dan nog worden ze gedreven door de situatie om iets aan de ontwikkelingen te doen. Puur om te kunnen blijven leven waar ze nu leven op de manier zoals ze nu leven. Gedreven door deze roep om onafhankelijkheid is op 21 november bekend gemaakt dat er een referendum is aangevraagd voor een stemming in 2019. Alles wat de voorstanders nu nog rest is een half miljoen handtekeningen en wat overgebleven hoop van Obama.

De foto komt van Shinya Suzuki.


Young Critics draait volledig op donaties. Vond je dit artikel van Martijn van Engelenburg de moeite waard? En wil je graag meer van deze schrijver lezen? Steun ons dan in de vorm van een donatie of een kopje ☕!

Hieronder kun je iets bijdragen aan het artikel of de discussie aangaan. Ben je het met Martijn eens? Waarom wel/niet?