What gets measured gets done: Over de parallel tussen Tinder en het BBP

Op de liefdesmarkt verwachten we succes naar aanleiding van een bezoek aan de sportschool of het ontwikkelen van een talent. De economie is naar haar huidige maatstaf groeiende wanneer er extra bushokjes gesloopt worden. Waarom nadenken over wat we meten in plaats van alleen de resultaten bekijken ons allemaal kan helpen.

Photodune Illustration of love compatibility over black background with red light and blur effect. Satisfaction or love concept.

Eén van de markten waar in elk leven eens of meermalen op ingezet wordt, is de liefdesmarkt. Jij hebt wat te bieden, en wilt hier iets van gelijke waarde voor terug zodat je tot handel en daarmee samenzijn over kan gaan. Wat is van waarde voor het slagen in deze markt, het versieren van het andere geslacht? Stel dat, als vrouw, het rendement van investeren in je uiterlijk en aardig gevonden worden meer oplevert dan investeren in je intellect en leiderschapsvaardigheden. Dat een handige jongen zijn marktwaarde juist weet te verhogen met een groot verdienpotentieel en status of fysieke kracht. Dat zal bijdragen aan hoe je jezelf – bewust of onbewust – op deze belangrijke markt plaatst. Een Tinder draagt bij aan een versimpeling van deze markt: het eerste oordeel wordt in no-time gegeven op basis van uiterlijke variabelen die een bepaalde waarde seinen naar de tegenpartij.

Los van de mogelijke liefde die de beide geslachten laten liggen door enkel een beperkt aantal factoren mee te nemen in hun eerste afwegingen, kan het ook het nodige gedrag aan de aanbodzijde verklaren. De meetlat van lijstjes in de klas en later corpsgenoten bieden richtlijnen voor waar je in moet investeren voor succes in de liefde. Maar de voorgeschotelde ingrediëntenlijst maakt het nog niet ieders lievelingsrecept. Naarmate men ouder wordt en meer een eigen mening gaat vormen, ontstaan er vanzelf gedifferentieerde markten. Allengs bedenken we zelf welke maatstaf voor ons als individu geschikt is, zowel waar we zelf in willen investeren en hoe we een ander waarderen.

De meetlat van lijstjes in de klas en later corpsgenoten bieden richtlijnen voor waar je in moet investeren voor succes in de liefde.

Waar zien we dit uitgangsprincipe van ‘doen wat gemeten wordt’ verder terug? Onder meer in de maatstaf voor de totale economische activiteit, welke toonaangevend blijkt. Wat goed is voor ‘de economie’ wordt in principe op één manier benaderd en een stijging wordt gewoonlijk als positief uitgelegd. Hoe ziet deze meetlat van het bruto binnenlands product (BBP) eruit? Het is de optelling van a) de in een land gerealiseerde som van omzet minus ingekochte goederen en diensten en b) de ambtenarensalarissen. Bobby Kennedy (het broertje van) liet het volgende hierover optekenen in 1968:

“The Gross National Product (BBP – red.) counts air pollution and cigarette advertising, and ambulances to clear our highways of carnage.  It counts napalm and counts nuclear warheads and armored cars for the police to fight the riots in our cities.  It counts the television programs which glorify violence in order to sell toys to our children. 

Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education or the joy of their play.  It does not include the beauty of our poetry or the strength of our marriages, the intelligence of our public debate or the integrity of our public officials. 

It measures everything, in short, except that which makes life worthwhile.”

Het slopen van een bushokje dat tot strafrechtelijke vervolging leidt is dankzij de opbrengst voor reparatie en kosten aan een advocaat en rechter hierdoor onderdeel van economische groei. De keuze om de nadruk te leggen op de meting van BBP als we over economie praten is een gemiste kans. Economie is de tak van sport binnen de sociale wetenschappen waar niet geschrokken wordt van werken met data en waar wiskundige modellen en statistiek je vriend zijn. Juist daarom is het zo van belang om de kwantitatief verworven kennis enerzijds inzichtelijk te maken voor een groter publiek, en anderzijds na te denken waar je nou eigenlijk naar toerekent. Het BBP is hierbij een heel sturende keuze.

Wees gerust, er is verbetering mogelijk. Verandert de meetlat waarlangs een individu, danwel een samenleving, wordt gelegd dan veranderen de acties. Een krachtig bewijs zien we in de opkomst van ongekend veel ongekend krachtige vrouwen buiten de privésfeer de afgelopen decennia. Met een bachelor Technische Wiskunde van de TU Delft waar ruim 40% van de studenten inmiddels vrouw is en enige Nobelprijzen naar vrouwen gingen lijkt het me duidelijk: myth busted en 1-0 voor de mogelijkheid potentieel waar te maken. Waar Nietzsche 150 jaar terug nog stelde dat “When a woman turns to scholarship there is usually something wrong with her sexual apparatus”, weet de westerse liefdesmarkt opgeleide vrouwen beter te waarderen. Wat was hiervoor nodig? De helft van de bevolking beoordelen op meer dan één bepaald type schoonheid en in verhouding tot haar man.

Identiteit en waarde gaan verder dan geslacht, en een welvarend land is meer dan hoeveel euro’s een bedrijf toevoegt en wat ambtenaren op hun loonstrookje zien.

Nadenken over waar je nou heen wilt met je economie en vanuit hier een maatstaf overwegen, lijkt de moeite. Maatstaven hebben het in zich om positief sturend te zijn. Jaarlijks wordt al de Human Development Index gemeten evenals de Happy Planet Index en Birma blinkt onverwachts uit in Bruto Nationaal Geluk. In het bedrijfsleven zien we koploper chemiegigant DSM waar men de laatste jaren bonussen en aandeelhouders hun rendement uitkeert op basis van prestaties in drie pijlers: people, planet en profit. Dit alles onder het motto dat je niet succesvol kan zijn in een wereld die niet succesvol is. Als het spreekwoord ‘what gets measured gets done’ niet voor niets bestaat, kunnen we een betere meetlat maken zodat betere dingen gezien, en daarmee gedaan worden. Identiteit en waarde gaan verder dan geslacht, en een welvarend land is meer dan hoeveel euro’s een bedrijf toevoegt en wat ambtenaren op hun loonstrookje zien.

Macbook Pro
* Intel Core i7 (3.8GHz, 6MB cache)
* Retina Display (2880 x 1880 px)
* NVIDIA GeForce GT 750M (Iris)
* 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth 4.0
* Thunderbolt 2 (up to 20Gb/s)
* Faster All-Flash Storage (X1)
* Long Lasting Battery (9 hours)
Help ons groter worden!
Onze site is gratis voor iedereen en dat willen we graag zo houden. Graag willen we je vragen onze facebookpagina leuk te vinden. Zo kunnen wij blijven groeien en mis jij geen van onze artikelen! Alvast bedankt en veel leesplezier, het Young Critics-team :-)
YOUNG CRITICS
Non-actief
Op dit moment wordt geen nieuwe content geplaatst op de site. We zijn op de achtergrond bezig met reorganiseren van onze redactie- en publicatiestructuur. In de tussentijd kun je uiteraard onze oude stukken gewoon op de site lezen. Tot snel! Het YC-team.
Bedankt, we nemen z.s.m. contact met je op.