Van Mi No Lob naar vaderschapsverlof

Het woord feminisme wordt te vaak negatief en verkeerd gebruikt, stelt Anouk Roeling. Om feminisme te realiseren in de praktijk, is het belangrijk dat men de volledige theorie van het begrip begrijpt, in plaats van het te zien als een vies woord waar je je liever niet aan wil verbinden. Lees hier haar column.

Fragment uit de videoclip Mi No Lob van Broederliefde 2016-10-09_20h24_08

“Ik ben op een huisfeestje!” schreeuwt ze door de telefoon. Ik kijk naar de vriendin die naast me staat en werp haar een vragende blik toe. “Ja, laten we maar gaan dan.” Zoals het een goed huisfeest betaamt, is het een chaos als we binnen komen. Iemand is bezig de brandslang te demonteren, de dobbelstenen en kaarten vliegen rond de shotglaasjes en de muziek staat hárd. Het voorstelrondje wordt overgeslagen. Handen schudden is niet van deze tijd; iedereen is welkom en je praat met wie je tegenkomt. Mijn vriendin en ik komen nuchter binnen en zitten nog midden in het acclimatiseringsproces wanneer iemand Mi No Lob van Broederliefde aanzet. Ons bewust van het feit dat de clubbanger van de afgelopen tijd ons nu even weinig doet, beginnen we een inhoudelijk gesprek over de songtekst.

“Ik roep altijd maar wat, maar wat betekent Mino lop dengbarie eigenlijk?”

“Het is iets in de richting van: ik houd er niet van als je tegen me schreeuwt.”

“Huh?”

“Volgens mij gaat het over vrouwen.”

Je moet me niet schreeuwen
Wesh, denk je ben me madre?
Dat heb ik geleerd van m’n padre
Laat je niet bedijen door een dame
Dit is mandem, trek je bij je haren, laat je zien wat ik van plan ben
Als je me schreeuwt, stoot ik hard, loop je mank en
In die situatie kan ik never nooit belanden
Ik draag boxer, geen string, ik zeg je één keer.

“Best wel vrouwonvriendelijk, als je erover nadenkt.”

“Ja, echt fucking vrouwonvriendelijk.”

Een van de jongens valt in ons gesprek en zegt:

“Hè bah, jullie zijn toch niet van die feministen he?”

Op dat moment reageerde niemand op zijn opmerking, maar later begon ik erover na te denken. Feminisme staat bij veel mensen nog steeds te boek als een paraplu voor alle kritische blikken die worden geworpen op de verhouding tussen mannen en vrouwen, maar dan verpakt als hysterie, frustratie en agressiviteit. Maar het feminisme staat al lang niet meer voor een mannenhatende groep die streeft naar complete vrouwendominantie (een idee wat al eeuwenlang speelt: lees bijvoorbeeld het verhaal van de Amazone). Volgens de Dikke van Dale is de officiële betekenis van feminisme gewoonweg: het streven naar gelijke rechten voor vrouwen en mannen.

Toch is het niet zo gek dat feminisme vaak wordt geassocieerd met vrouwen die de strijd aangaan met mannen, als je kijkt naar de thema’s en termen die vaak aan bod komen. Denk aan mansplaining bijvoorbeeld. Dit begrip werd voor het eerst gebruikt door Rebecca Solnit nadat een man haar op een bijeenkomst haar eigen boek had geprobeerd uit te leggen. Het woord wordt voornamelijk gebruikt op het moment dat iemand iets wil uitleggen en daarbij over de expertise van de luisteraar heen kijkt. Alhoewel de uitleg niet noodzakelijk iets zegt over mannen en vrouwen wordt, door het woord man in het begrip zelf te verwerken, het gebruik van het woord inherent aan het bekritiseren van mannen in plaats van bepaald gedrag dat wordt vertoond. Mansplaining: it’s just what men do.

Het aanvechten van het glazen plafond is niet alleen in het voordeel van vrouwen, zoals vaak wel aangenomen wordt.

Maar dat is juist waar het feminisme tegenin gaat. Het gebruik van gender om van te voren te duiden wie welke karaktereigenschappen zou moeten bezitten. Het streeft naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen zodat beide seksen geen last hebben van bepaalde stereotype verwachtingen. Het aanvechten van dit glazen plafond is niet alleen in het voordeel van vrouwen, zoals vaak wel aangenomen wordt.

“Ja, wel gelijke lonen, maar het is wel de bedoeling dat ik haar mee uiteten neem en mijn portemonnee trek aan het einde van het diner.”

Deze dubbele standaard is niet wat feministen als einddoel hebben, maar wat ze juist willen aanvechten. Betalen voor een diner klinkt niet bepaald als een wereldprobleem, maar de gedachtegang dat mannen voor vrouwen moeten zorgen, levert veel meer problemen op dan je in eerste instantie zou denken. Denk aan mannen die worden ontslagen, liever huisman zijn of gewoonweg niet de middelen hebben om een familie te onderhouden. Wanneer zij naar zichzelf kijken door de ogen van de ‘maatschappij’ zien ze iemand die gefaald heeft. Mannen zijn stoer en sterk en lossen altijd alles op. Maar als dit niet lukt, lopen mannen tegen een muur waarop met koeienletters staat: “noem jij jezelf nou een man?”

Een ander voorbeeld hiervan is kraamverlof voor vaders. Volgens de Rijksoverheid heeft een werknemer waarvan de partner is bevallen recht op maar liefst twee dagen betaald kraamverlof, wat verlengd kan worden met maximaal drie dagen ouderschapsverlof. Ter vergelijking: voor vrouwen is dit 16 weken.

Natuurlijk speelt het lichamelijke herstel van een vrouw hier een grote rol, maar het neemt niet weg dat de wet hier een bepalende rol heeft in de keuze wie in eerste instantie voor de baby zorgt. Een situatie waarin een moeder twee weken na de bevalling weer gaat werken en de vader thuisblijft om voor het kind te zorgen, wordt niet gefaciliteerd door de overheid. Niet alleen werkt het stereotypering in de hand, het versterkt ook het beeld dat mannen moeten werken en het geld binnen moeten brengen. Het is een voorbeeld waarin de norm voor mannelijk en vrouwelijk gedrag doorwerkt in de infrastructuur van de maatschappij.

Het staat niet alleen voor het verbeteren van de positie van de vrouw of het verbeteren van de man-vrouw verhoudingen, maar ook voor het bekritiseren van maatschappelijke normen die aan een bepaald geslacht verbonden zitten.

Feminisme heeft dus niet uiteindelijk totalitaire vrouwelijke dominantie voor ogen. Ik wil hier niet het belang van feminisme voor vrouwen onderuithalen, want er zijn nog steeds ontzettend veel meisjes die onderdrukt worden en nooit hun talenten kunnen ontwikkelen of hun capaciteiten kunnen benutten. Maar om feminisme te realiseren in de praktijk, is het belangrijk dat men de volledige theorie van het begrip begrijpt in plaats van feminisme te zien als een vies woord waar je je liever niet aan wil verbinden.

Het staat niet alleen voor het verbeteren van de positie van de vrouw of het verbeteren van de man-vrouw verhoudingen, maar ook voor het bekritiseren van maatschappelijke normen die aan een bepaald geslacht verbonden zitten. Het strijdt voor een veel meer functionele manier om naar geslacht te kijken als een spectrum met mannelijke eigenschappen aan het ene en vrouwelijke eigenschappen aan het andere einde. Op die manier word je niet vanaf je geboorte in een hokje gestopt. Natuurlijk word je biologisch gezien met een bepaald geslacht geboren, maar het is in ieders voordeel om de vrijheid te hebben jezelf te ontwikkelen zoals je dat wil. En niet binnen de kaders van man/vrouw te voldoen aan normen: Meisjes dragen roze en jongens dragen blauw.

Feminisme wil openheid en vrijheid in creëren. Niet door te zeggen meisje dragen blauw en jongens krijgen niks, maar door de keuze te geven uit alle kleuren van de regenboog aan zowel jongens als meisjes. En dan mag papa ze de komende jaren helpen met aankleden, als hij daar zin in heeft.

Macbook Pro
* Intel Core i7 (3.8GHz, 6MB cache)
* Retina Display (2880 x 1880 px)
* NVIDIA GeForce GT 750M (Iris)
* 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth 4.0
* Thunderbolt 2 (up to 20Gb/s)
* Faster All-Flash Storage (X1)
* Long Lasting Battery (9 hours)
Help ons groter worden!
Onze site is gratis voor iedereen en dat willen we graag zo houden. Graag willen we je vragen onze facebookpagina leuk te vinden. Zo kunnen wij blijven groeien en mis jij geen van onze artikelen! Alvast bedankt en veel leesplezier, het Young Critics-team :-)
YOUNG CRITICS
Non-actief
Op dit moment wordt geen nieuwe content geplaatst op de site. We zijn op de achtergrond bezig met reorganiseren van onze redactie- en publicatiestructuur. In de tussentijd kun je uiteraard onze oude stukken gewoon op de site lezen. Tot snel! Het YC-team.
Bedankt, we nemen z.s.m. contact met je op.