Leven onder zeeniveau, minder logisch dan we denken

Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt en tegelijkertijd daalt de bodem. Door deze ontwikkelingen regent het vaker en harder en neemt de kans op overstroming toe. Eén van de meest risicovolle gebieden is Noord-Holland. Met diverse maatregelen worden overstromingen voorkomen en gevolgen beperkt om ook in de toekomst droge voeten te houden.


De Watergraafsmeer behoort tot de laagst gelegen delen van Amsterdam (circa 5 meter onder NAP) en is daarmee één van de gebieden die een verhoogd overstromingsrisico heeft.

┬®martinekrekelaar_web_YoungCritics01

Monique Bekkenutte, Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) © Martine Krekelaar


Onderhoud van de dijk in Edam

┬®martinekrekelaar_web_YoungCritics02

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) © Martine Krekelaar


In en langs de meeste sloten groeien planten, zoals riet en gras. Die planten kunnen de aan- en afvoer van water belemmeren. In natte perioden moet het teveel aan water kunnen wegstromen naar de gemalen.

HHNK controleert de sloten hierop tijdens een zogenaamde schouw. De najaarsschouw is de grootste schouw van het jaar. Vanaf de derde maandag in oktober controleert HHNK vanaf het Noordzeekanaal tot en met Texel of de sloten voldoende schoon zijn.

┬®martinekrekelaar_web_YoungCritics03

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) © Martine Krekelaar


Primaire keringen: rietschermen plaatsen. Rietschermen worden langs de kust gebruikt om zand vast te houden en om het duinverlies te voorkomen.

┬®martinekrekelaar_web_YoungCritics04

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) © Martine Krekelaar


De rietplantmachine is ontwikkeld en gebouwd door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

┬®martinekrekelaar_web_YoungCritics05

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) © Martine Krekelaar


De Winkeldijk-Noord ligt in de gemeente De Ronde Venen, aan de noordzijde van het riviertje Winkel. De dijk heeft een lengte van circa 4,5 km en is gelegen in een weidegebied met een veen- en kleiondergrond. De dijk is op sommige stukken niet hoog en sterk genoeg. Daarom gaat Stichting Waternet – een Nederlands overheidsbedrijf dat zich bezighoudt met drinkwatervoorziening, riolering en waterbeheer – in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werken aan de dijkverbetering.

De dijkverbetering moet leiden tot een veilige en mooie dijk, die voldoet aan de veiligheidseisen.

┬®martinekrekelaar_web_YoungCritics06

Waternet © Martine Krekelaar

Bekijk alle foto’s op www.martinekrekelaar.nl/drogevoeten.


Young Critics draait volledig op donaties. Vond je dit artikel van Martine Krekelaar de moeite waard? En wil je graag meer van deze schrijver lezen? Steun ons dan in de vorm van een donatie of een kopje ☕!

Hieronder kun je iets bijdragen aan het artikel of de discussie aangaan. Ben je het met Martine eens? Waarom wel/niet?