Het Westen is grotendeels verantwoordelijk voor het extremisme in Syrië

Het Westen speelt een grote rol in het in stand houden van terrorisme, zo betoogt Marc Sonneveld. Door destabilisatie van de regio zijn extremisme en de opkomst van groeperingen als IS in de hand gewerkt. De huidige bombardementen zijn dan ook geen 'echte' oplossing. 

Chaoyue Pan 16969008478_bdf8cc367b_k

Soms raak ik verveeld en onderzoek ik een onderwerp om een oplossing te krijgen die mijn eigen ontevredenheid oplost . De vraag die mij sinds vorige week meer en meer bezig houdt is de rol van het ‘Westen’ als het gaat om terrorisme. Ik zal hier wat ‘losstaande’ gedachten bespreken die mijn mening over dit onderwerp vormen.

I.

Aanleiding van dit stuk was de reactie van Hollande op de aanslagen in Parijs. Hierin zei hij onder andere dat de aanslagen een aanval waren op de ‘waarden’ van een ‘vrij’ land. Behalve dat dit soort holle retoriek niet bijdraagt aan een goed debat over de aanslagen en de implicaties die deze hebben op onze samenleving, zijn de aanslagen niet alleen een aanval op onze waarden, zeggen de mensen die verantwoordelijk zijn.

Quote uit de verklaring die IS gaf:

‘having bragged about fighting Islam in France and striking Muslims in the Caliphate with their planes, which have not helped them in any way in the ill-smelling streets of Paris.’

Wat dit aangeeft is het feit dat IS niet het Westen alleen aanvalt omdat onze waarden verdorven zijn. Dus kan het zijn dat IS niet onze waarden aanvalt maar onze mensen? In een video waarin een Britse gevangene spreekt wordt gezegd dat aanvallen van IS op het Westen alleen zullen volgen als vergelding. (Dit is overigens een video van eind 2014; het is de vraag of dit nog steeds spreekt voor de overtuigingen van IS: misschien zijn de recente aanslagen wel een koerswijziging.) Misschien wordt het tijd om te beseffen dat de bombardementen die worden uitgevoerd in Syrië mede tot gevolg hebben dat er aanslagen worden gepleegd.

II.

Aan het begin van de speech noemt Hollande de aanslag een oorlogsverklaring. Dat er een oorlog is lijkt duidelijk, maar deze oorlog is al een tijd bezig. De oorlog tegen terrorisme die ingezet is na de aanslagen op de Twin Towers is al bijna 15 jaar bezig en een einde lijkt voorlopig niet in zicht. (De VS zagen bijvoorbeeld eind 2014 een nieuwe groepering als grote bedreiging.) Na bijvoorbeeld Irak, Afghanistan en Al-Qaeda lijkt nu na de aanslagen in Parijs de oorlog definitief verklaard aan IS: ik noem het een nieuw hoofdstuk in ‘the war on terror’. Een oorlog waarin de slachtoffers belachelijk hoog liggen. Een recent onderzoek kwam tot de conclusie dat 10 jaar na de oorlog op terrorisme er in totaal 1.3 miljoen doden in Irak, Afghanistan en Pakistan zijn gevallen. En dat is nog een voorzichtige schatting, het onderzoek sluit 2 miljoen doden ook niet uit. Het doet je afvragen wie de echte veroorzakers van terreur zijn. Met het destabiliseren van de regio heeft het Westen IS in de hand gewerkt. Daarnaast zorgen de invallen ook voor antiwesterse houding, wat samen met armoede en een religieuze cultuur een gevaarlijke cocktail kan zijn.

III.

De vraag die dan bij mij op komt is of het bombarderen echt werkt. Want:

 1. Schakel de ene extremistische groepering uit en een ander heeft zich alweer gevestigd.
 2. Met elke generatie terroristen die wordt geneutraliseerd, komt er een nieuwe generatie op die al geschoold is in geweld.
 3. Het idee dat geweld terrorisme kan oplossen, terwijl je daarmee in een wapenwedloop komt die niet te winnen is.

‘Maar we moeten toch iets doen’ is het sentiment wat vaak wordt gehoord. Toch ben ik ervan overtuigd dat bombarderen terrorisme in de hand werkt. Want als we echt gaan kijken naar de oorzaken van terrorisme is dat niet religie maar extremisme. En is het gek dat mensen extremistisch worden als ze opgroeien in een kansarme omgeving zonder baankansen waar westerse landen af en toe bombarderen? Is het gek dat mensen naar een organisatie gaan waarin ze een doel kunnen dienen die groter is dan hunzelf? Het wordt tijd om in te zien dat de huidige aanpak van terrorisme contraproductief werkt. Want hoe kunnen we een probleem oplossen als we niet goed naar de oorzaken kijken?

IV.

Hollande zijn oorlogstaal werkt ook een eenzijdige aanpak van terrorisme in de hand. Dit terwijl de aanpak van terrorisme zich richt op twee kanten, namelijk de oorlog in Syrië en de aanpak van extremisme in het eigen land. Ik denk dat het evident is dat de harde taal van de afgelopen jaren in Frankrijk, van onder andere Sarkozy, niet heeft bijgedragen aan de aanpak van extremisme. Westerse leiders zouden meer nuance moeten aan brengen zodat we niet maar een kant op bewegen: die van het geweld.

V.

Hoe moreel is het om terrorisme van aanslagen te beantwoorden met terreur van bommen?

VI.

Dan het laatste stuk waarin het Westen een vitale rol heeft gespeeld: Syrië. Al in 2012 stond in de Volkskrant een artikel waarin werd gewaarschuwd dat extremisme nu al een probleem was. Ook stelde de schrijver dat niets doen in Syrië misschien nog wel gevaarlijker is dan ingrijpen omdat er een machtsvacuüm is waar extremistische groeperingen in kunnen springen en als dat gebeurt zal het Westen ook de consequenties voelen.

Dan nog het gerucht dat de V.S. in Syrië wapens hebben gegeven aan groeperingen die aan de basis stonden van IS. Dan wel als gevolg van het ineenstorten van het Iraakse leger (hier en hier), als bewapening tegen het Syrische Regime (hier en hier) en als officieel beleid tegen het Syrisch regime, feit is dat Amerika wapens heeft gedropt in Syrië. Misschien was het niet de bedoeling om extremistische groepen te steunen maar was het niet naïef om te verwachten dat het Vrij Syrische leger vrij zou zijn van extremistische invloeden? (Of tenminste wat wapens in de handen zouden vallen van de voorlopers van IS?)

Samenvattend kunnen we zeggen dat de rol van het Westen groot is in het in stand houden van terrorisme. Allereerst heeft het Westen zelf de regio gedestabiliseerd en daarmee extremisme en de opkomst van groeperingen als IS in de hand gewerkt. Recentelijk blijft het Westen de regio destabiliseren en ondanks dat bombarderen niet werkt blijft het stug vasthouden aan deze ‘oplossing’. Er moet gekeken worden naar echte oplossingen en daarvoor moeten we eerst de oorzaak van het probleem accepteren.

Het Westen is zelf verantwoordelijk voor het extremisme in Syrië

 • Marc Sonneveld

  Oke ik weet ook niet zo goed waar te beginnen, ik ga systematisch je punten af.

  – De 1.3 miljoen doden zijn gemeten na het invallen in Irak, dus niet toen de taliban ervoor oorlog voerde.

  – En nee wie opgroeit in een kansarme omgeving hoeft helemaal niet extreem te worden. Dat is ook niet wat ik zeg en al helemaal niet de betekenis die ik eraan gaf. Namelijk dat we als westen niet kijken naar de oorzaken van extremisme en door symboolpolitiek, bombarderen, proberen te verdoezelen dat we niks proberen op te lossen.

  – Je punt dat salafisten voor het grootste gedeelte uit rijke golfstaten komen is interessant, heb je daar onderbouwing voor? Overigens zijn die landen inderdaad rijk maar dat is een gemiddelde. En nee daar hebben we nooit gebombardeerd, maar dat bombarderen de enige oorzaak is van extremisme heb je me nooit horen zeggen.

  – Dan Syrië. Ik haal een artikel aan om te illustreren dat er toen had ingegrepen worden. Ingrijpen houdt iets heel anders in dan bommen gooien.

  – Het Syrische probleem afschuiven op de meest disfunctionele regio ter wereld is zwak als het Westen mede heeft geholpen dit tot een disfunctionele regio te maken. ‘’ Geen enkele westerse invloed heeft dat kunnen veranderen’. Daar sluit ik me helemaal bij aan!

  – Dan je PS over het bloedbad van Hama. Ik heb het gelezen maar ik kan nergens terugvinden dat dit moslimextremisme was van het formaat IS. Tevens was dit in 1982.

  – Dat al – Qaida werd verslagen is twijfelachtig, Al- Qaida ging ondergronds en veel is nu opgeslokt door IS.

  – Tevens jouw claim dat IS groot is geworden doordat de VS weg gingen. Als A na B gebeurt betekent niet dat B de oorzaak is? IS is tenslotte ontstaan in Syrië. Tevens, na het wegtrekken van de troepen ging het geweld inderdaad omhoog maar al gauw gingen de doden tot een historisch dieptepunt. (http://www.reuters.com/article/2009/11/30/us-iraq-toll-idUSTRE5AT3ZE20091130#fEjpM7wEkJxZxDRo.97)

 • forked

  Ik ga het nog sterker vertellen: De feiten wijzen erop dat bommen juist wel werken. Neem Irak. Velen wijten het ontstaan en het relatieve succes van al-Qaida in Irak, de voorloper van ISIS, aan het gebruik van bommen. Maar wie zich nog herinneren kan hoe dat destijds ging weet dat het eerder het enorme *gebrek* aan troepen was dat de chaos direct na de val van het Saddam regime veroorzaakte. Wekenlang heerste er volstrekte anarchie in het land. Allerlei milities werden zelfs in eerste instantie opgericht om een vorm van civiele orde te herstellen (Zelf even googlen, graag).

  Toen Bush in zijn tweede termijn zat, en er compleet geen schot in de situatie in Irak zat nam hij een beslissing tegen al zijn adviseurs in: De zogenaamde surge. Hij stuurde meer troepen, er werd een deal gesloten met de Soenitische stammen en Bush hield zich enorm bezig met de Irakese regering. Het werkte. Al-Qiada in Irak werd zo goed als verslagen.

  Toen Obama op een anti-oorlogs belofte aan de macht kwam trok hij alle handen van Irak af. Geen troepen meer, nauwelijks assistentie, geen aandacht en bemoeienis met de regering. Pas TOEN kwamen de extremisten weer terug, en grepen de macht in grote delen van Irak.

  Het is dus maar hoe je het bekijkt: Met dezelfde gegevens en feiten kan je net zo goed zeggen dat het terugtrekken uit Irak deze ellende heeft veroorzaakt.

 • forked

  Grote God. Waar te beginnen? Die 1.3 miljoen doden zijn nou niet direct het gevolg van “het gooien van bommen”, die zijn het gevolg van de oorlog die door de Taliban wordt gevoerd, door al-Qaida in Iraq en door de Syrische facties. De mensen die heel ernstig deze cijfers presenteren hebben het expliciete doel het westen schuldig te maken. De taliban voerde al heel lang, ook al voordat de Amerikanen kwamen, oorlog in Afganistan.

  Dan zeg je dit: En is het gek dat mensen extremistisch worden als ze opgroeien in een kansarme omgeving zonder baankansen waar westerse landen af en toe bombarderen?

  Dat is simpelweg met twee deel-rederingen te beantwoorden: Wie opgroeit in een kansarme omgeving hoeft helemaal niet extreem te worden. Maar het belangrijkste is dat een zeer groot aandeel van onze extremistische vrienden compleet niet kansarm waren. Uit het westen kwamen mensen als Jihad John, die hoogopgeleid was. Maar de grootste hoeveelheid salafisten komen uit Saoedie Arabie en de golfstaten. Stinkend rijke landen. Nooit door het westen gebombardeerd.

  Dan Syrie. Het eerste wat je aanhaalt om de ENORME verantwoordelijkheid van het westen voor de Syrische puinhoop te illustreren is een artikel dat letterlijk stelt: ‘Ingrijpen in Syrië gevaarlijk? Nietsdoen misschien nog wel meer’. Jezus Christus te paard Marc, wat wil je nou? Bommen of geen bommen?

  Syrie is een blauwe maandag een Frans protectoraar geweest. Daarvoor was het eeuwen bezet door de Turken. Het heeft daarna veel langer dan dat het een Frans protectoraat was in de Soviet zone gezeten. Het produceert minder olie dan Nederland. Het Syrische probleem is kortom helemaal, volkomen een probleem gemaakt en in stand gehouden door de meest dysfunctionele regio van de wereld: Het Midden-Oosten. Geen enkele westerse invloed heeft dat kunnen veranderen.

  PS: RUIM voordat het westen ook maar een bom had gegooid in Syrie is er al een islamitisch-extremistische opstand tegen Assad geweest: Het bloedbad van Hama in 1983. Lees eens wat voordat je aan een mening begint.

 • JN

  Er heerste al extremisme in dat deel van de wereld voordat het westen machtig werd. Ook zou ik je opening over verveling er helemaal uithalen, is nogal oninteressant, en neerbuigend naar de lezer.

Macbook Pro
* Intel Core i7 (3.8GHz, 6MB cache)
* Retina Display (2880 x 1880 px)
* NVIDIA GeForce GT 750M (Iris)
* 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth 4.0
* Thunderbolt 2 (up to 20Gb/s)
* Faster All-Flash Storage (X1)
* Long Lasting Battery (9 hours)
Help ons groter worden!
Onze site is gratis voor iedereen en dat willen we graag zo houden. Graag willen we je vragen onze facebookpagina leuk te vinden. Zo kunnen wij blijven groeien en mis jij geen van onze artikelen! Alvast bedankt en veel leesplezier, het Young Critics-team :-)
YOUNG CRITICS
Non-actief
Op dit moment wordt geen nieuwe content geplaatst op de site. We zijn op de achtergrond bezig met reorganiseren van onze redactie- en publicatiestructuur. In de tussentijd kun je uiteraard onze oude stukken gewoon op de site lezen. Tot snel! Het YC-team.
Bedankt, we nemen z.s.m. contact met je op.