Waarom de minder-vlees-campagne een belangrijke kans mist

De richtlijnen van de gezondheidsraad en de uitspraken van de WHO proberen mensen voorzichtig in te laten zien dat het beter is om minder vlees te eten. Toch mist het een andere belangrijke reden om minder vlees te eten: het milieu.

U.S. Department of Agriculture Pigs at Keenbell Farm are pasture raised by 3rd generation farmer CJ Isbell in Rockville, VA, on May 6, 2011.   The farm was established in 1951, and produces grass-fed beef, pastured pork, and free-range eggs beyond organic standards.  Keenbell Farms pork products range from sausage, to bacon, pork chops, roasts, bratwurst, and many more.  A majority of their diet is grass, roots.  They are offered corn, soybean, minerals, and a hay mixture that was developed by the farm.  Raising the pigs on pastures reduces odor problems, and avoids hazardous waste issues by distributing the manure. Pastures and are rotated at least, every 90 days to allow the grass and land to re-grow. Keenbell and other farms produce meat products for Fall Line Farms food hub that offer a wide variety of household food staples and specialty items.  Members can pick their customized orders from an ever changing inventory of fruits, vegetables, meats, soaps, eggs, cheeses, flowers, honey, pastas, sauces, syrups, baked goods, mushrooms, flour and grains. Suppliers post what they have to sell on Lulus Local Food online listing where customers (who pay seasonal dues) can make their selection. Every Thursday, suppliers team up with other suppliers to deliver customized orders to, one of several pick-up points, designated by the customer in or around the Richmond area.  USDA Photos by Lance Cheung.

Op 4 november heeft de gezondheidsraad vernieuwende adviezen uitgegeven over gezonde voeding, de zogenaamde ‘richtlijnen gezonde voeding’. Een aantal van deze adviezen is om zachte vetten in plaats van boter te gebruiken, elke week vis te eten, de zoutconsumptie te minderen en om niet te veel rood en bewerkt vlees te eten. Deze vernieuwde richtlijnen zijn gebaseerd op nieuwe inzichten vanuit de wetenschap.

Eind oktober maakte de World Health Orginzation (WHO) al nieuwe inzichten bekend over rood vlees: mensen die dagelijks meer dan 100 gram rood vlees aten, zouden een verhoogde kans op darmkanker hebben. Verder zouden mensen die dagelijks meer dan 50 gram bewerkt vlees eten 18 procent meer kans hebben op darmkanker. Nu moeten dit soort uitspraken altijd in hun context worden beschouwd: roken zorgt nog altijd voor een grotere verhoogde kans, jaarlijks krijgen 2.500 mensen kanker door het eten van rood en bewerkt vlees. Toch geeft deze uitspraak van de WHO aan dat consumenten moeten oppassen met het eten van vlees.

Voor de productie van een kilo rundvlees is 15.000 liter water nodig. Ter vergelijking: één keer douchen kost zo’n 50 liter.

De richtlijnen van de gezondheidsraad en de uitspraken van de WHO proberen mensen voorzichtig in te laten zien dat het beter om minder vlees te eten, omdat dat bijdraagt aan een gezond voedingspatroon. Toch mis ik een andere belangrijke reden om minder vlees te eten: het milieu

Waarom is vleesconsumptie milieuvervuilend? Er zijn tal van redenen op te noemen waarom dit het geval is, maar er is een aantal belangrijke redenen.

  • Er wordt veel vlees geproduceerd, dus zijn er ook veel dieren nodig. Al deze dieren produceren mest. Een overschot aan mest leidt tot vervuiling van de bodem en water. Het grondwater kan zodanig vervuild worden dat het extra gezuiverd moet worden voordat het gebruikt kan worden als drinkwater. Deze extra zuiveringen kosten uiteraard ook extra energie en zijn dus extra milieuvervuilend.
  • Naast CO2 is methaan een ander broeikasgas dat in hoge mate bijdraagt aan milieuvervuiling. Koeien stoten bij hun vertering methaan uit. De landbouw is hoofdverantwoordelijke voor de uitstoot van methaan.
  • Tot slot is er voor de productie van een kilo rundvlees 15.000 liter water nodig, ter vergelijking: één keer douchen kost zo’n 50 liter.

Natuurlijk zijn het voedingscentrum en de WHO geen milieuorganisaties en het is niet hun primaire taak mensen bewust te laten worden van de milieugevolgen als het gaat om vleesconsumptie. In eerste instantie zijn deze instanties er natuurlijk om mensen te adviseren gezonde voeding en gezondheid. Toch hebben het voedingscentrum en de WHO met hun berichtgeving een belangrijke kans gemist om mensen bewust te laten worden van hun vleesconsumptie als het gaat om milieu. Het milieu draagt indirect ook bij aan de gezondheid van mensen. Als de leefomgeving langzaam aftakelt, hoe kan een mens daar dan gezond in leven? Wat heeft gezonde voeding dan nog voor zin?

Als de leefomgeving langzaam aftakelt, hoe kan een mens daar dan gezond in leven?

Het voedingscentrum, de WHO en andere gezondheids- en voedingsinstanties moeten het bewustzijn van mensen vergroten als het gaat om de consumptie van vlees en de impact daarvan op het milieu. Mensen moeten nog meer aan het denken worden gezet over hun huidige voedingspatroon. En ter illustratie: als alle Nederlanders drie à vier dagen per week geen vlees eten zou dat net zoveel invloed hebben als de helft van alle auto’s in Nederland weggaat!

Macbook Pro
* Intel Core i7 (3.8GHz, 6MB cache)
* Retina Display (2880 x 1880 px)
* NVIDIA GeForce GT 750M (Iris)
* 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth 4.0
* Thunderbolt 2 (up to 20Gb/s)
* Faster All-Flash Storage (X1)
* Long Lasting Battery (9 hours)
Help ons groter worden!
Onze site is gratis voor iedereen en dat willen we graag zo houden. Graag willen we je vragen onze facebookpagina leuk te vinden. Zo kunnen wij blijven groeien en mis jij geen van onze artikelen! Alvast bedankt en veel leesplezier, het Young Critics-team :-)
YOUNG CRITICS
Non-actief
Op dit moment wordt geen nieuwe content geplaatst op de site. We zijn op de achtergrond bezig met reorganiseren van onze redactie- en publicatiestructuur. In de tussentijd kun je uiteraard onze oude stukken gewoon op de site lezen. Tot snel! Het YC-team.
Bedankt, we nemen z.s.m. contact met je op.