De aanslagen van 9/11: Terreur of complot? Deel II

WTC 7 is misschien wel het heetste hangijzer in de voortdurende strijd tussen truthers en debunkers. Mocht je je afvragen wat WTC 7 is, dan is dat helemaal niet zo gek. Veel mensen weten niet van het bestaan van WTC 7 of van de gebeurtenissen rondom dit gebouw. WTC 7 was een zevenenveertig verdiepingen tellende wolkenkrabber, niet ver verwijderd van WTC 1 en 2.

Dit gebouw is niet geraakt door een vliegtuig, maar stortte op 11 september om 17:20 toch in. WTC 2 stortte in om 9:59, WTC 1 om 10:28. Hoe kan het dat WTC 7 uren na de aanslagen uit het niets lijkt in te storten? Hoewel… Uit het niets? Een van de grootste controverses rondom dit gebouw is misschien juist wel dat het helemaal niet ‘uit het niets’ lijkt te zijn. Mensen die zich later op de dag rondom het gebouw begaven werd geadviseerd het terrein te verlaten want het gebouw zou gaan instorten. De geruchten over een op handen zijnde instorting waren zo sterk dat o.a. de BBC melding maakte van het instorten van WTC 7 terwijl achter de verslaggeefster het gebouw nog zichtbaar was.

Nu is het niet zo gek dat in de chaos van zo’n dag een gerucht verkeerd wordt geïnterpreteerd en daardoor een eigen leven gaat leiden. Zoals gezegd werd er ruim voor het instorten van het gebouw al rekening mee gehouden dat het zou gebeuren. Ook dit blijkt uit diverse videofragmenten waarin mensen wordt geadviseerd om het terrein te verlaten omdat men vermoedt dat WTC 7 gaat instorten. Dat dit via via bij de BBC terecht komt als ‘het gebouw is ingestort’, is plausibel.

Wat wel opmerkelijk is, is dat WTC 7 de eerste wolkenkrabber ter wereld is die door toedoen van in het gebouw woedende branden is ingestort. Nog nooit eerder is het voorgekomen dat door een brand een wolkenkrabber zodanig verzwakt is dat het is ingestort. Er zijn talloze voorbeelden van dergelijke gebouwen die uren, soms zelfs dagen in brand hebben gestaan zonder dat ze zijn ingestort.Tot 11 september 2001 waren er dan ook geen voorbeelden van wolkenkrabbers die n.a.v. brand zijn ingestort. Het zou nog maanden duren voordat de NIST concludeert dat de structuur van het gebouw door brand is verzwakt en dat daardoor WTC 7 is ingestort. Zoals gezegd, tot de instorting van WTC 7 was dit nog nooit voorgekomen. Hoe kan het dan dat er in het geval van WTC 7 van uit wordt gegaan dat het gebouw zal instorten? Waar komt die kennis vandaan en waarop is die veronderstelling gebaseerd?

Wat geldt voor WTC 1 en WTC 2, geldt ook voor WTC 7: truthers plaatsen hun vraagtekens bij de manier waarop het gebouw instortte. Ook in het geval van WTC 7 stellen truthers dat er sprake is van controlled demolition. De combinatie van hoorbare en zichtbare explosies en de manier waarop het gebouw instortte, voeren zij aan als bewijs. Deze bewijzen worden ondersteund door diverse getuigenverklaringen waarin wordt gesproken over explosies.

Een extra scheut olie op het truthers-vuur komt van de eigenaar van WTC 7: Larry Silverstein.

Larry Silverstein

Larry Silverstein is een rijke onroerendgoedhandelaar uit New York, tevens eigenaar van WTC 1, 2 en 7.

Zijn rol in het hele verhaal is opmerkelijk. In 1983 was hij verantwoordelijk voor de bouw van WTC 7. Op 11 september 2001 krijgt hij van een brandweercommandant te horen dat ze niet zeker weten of ze de branden in WTC 7 onder controle kunnen krijgen. Op die mededeling reageert Silverstein met een veel besproken antwoord: “Maybe the smartest thing to do is to ‘pull it.΅

Nu is dat misschien niet de meest handige keuze van woorden geweest. Truthers stellen dat ‘pull it’ een term is die in de deconstructiewereld wordt gebruikt om een controlled demolition uit te voeren. Oftewel, Silverstein zou op dat moment opdracht hebben gegeven het gebouw neer te halen. Dit zou ook betekenen dat dit maanden van tevoren al gepland was, aangezien een controlled demolition maanden van voorbereiding nodig heeft.

Debunkers stellen dat ‘pull it’ helemaal geen gebruikelijke term is in de deconstructiewereld.

Truthers zijn ook verontwaardigd over de animatie die NIST heeft gemaakt n.a.v. het instorten van WTC 7. Zoals gezegd luidt de officiële verklaring van NIST dat de kern van het gebouw was verzwakt door branden in het gebouw en dat WTC 7 daardoor is ingestort. In de animatie tonen zij het verloop van de instorting. Hieronder staat een videofragment van de instorting van WTC 7. Zoals je kunt zien zakt het gebouw in een vrijwel rechte lijn in elkaar:

 

Dit is de animatie van NIST in hun officiële rapport:

 

Nog meer voer voor truthers, want ten eerste toont de animatie van NIST niet de volledige instorting en ten tweede is er een groot verschil zichtbaar met de videobeelden van de instorting. Waar de bovenkant van WTC 7 in de videobeelden vrijwel rechtstreeks omlaag komt, is in de animatie te zien dat de zijkanten aan de bovenkant van het gebouw eerst aanzienlijk naar binnen klappen. Dit komt totaal niet overeen met wat er in de videobeelden te zien is.

Silverstein en WTC 1 en 2.

Terug naar Larry Silverstein. Waar zijn opmerking ‘pull it’ met betrekking tot WTC 7 op zijn minst onhandig was, is zijn rol met betrekking tot WTC 1 en 2 misschien nog wel opmerkelijker. In juli 2001, twee maanden voor 9/11, werd Silverstein de nieuwe eigenaar van WTC 1 en 2. Voor het eerst in het 31-jarige bestaan van de torens wisselden zij van eigenaar. Silverstein sloot een verzekering van 3.55 miljard dollar af op de torens. Totale vernietiging van de torens maakte onderdeel uit van deze verzekeringspolis. Na de aanslagen heeft Silverstein bij de verzekeringsmaatschappij een claim ingediend voor 7,1 miljard dollar. Het instorten van de torens waren volgens Silverstein namelijk twee afzonderlijke gebeurtenissen waardoor hij recht had op 2 x 3,55 miljard dollar. Na een jarenlang juridisch steekspel kreeg Silverstein uiteindelijk 4,5 miljard dollar uitgekeerd voor de wederopbouw van het WTC.

In de jaren daarvoor werden er al veel vraagtekens geplaatst bij de rendabiliteit van WTC 1 en 2. In de tijd dat deze gebouwd werden (1973) was het gebruik van asbest in de bouw nog toegestaan. Het was pas tegen de tijd dat de gebouwen bijna af waren dat asbest verboden werd.

De torens zaten er vol mee, want asbest werd onder andere gebruikt om de metalen balken in de kern van het gebouw brandwerend te maken. Schattingen van asbestverwijdering lopen uiteen van miljoenen tot miljarden dollars. Het berekenen van de kosten van het afbreken en opnieuw opbouwen van WTC 1 en 2 leverde een zodanig astronomisch bedrag op dat deze optie nooit als reëel is beschouwd.

Na de bomaanslag in 1993 kreeg het WTC te kampen met aanhoudende leegstand. Kortom, de torens zaten in zwaar weer, zowel in financieel als in bouwtechnisch opzicht. Volgens truthers kwam de totale vernietiging van WTC 1 en 2 dus in meerdere opzichten niet zo slecht uit.

11 september 2001. Larry Silverstein ontbijt elke dag in het ‘Windows on the World’-restaurant, gelegen op de bovenste verdieping in WTC 1. Maar niet die dag. Zijn vrouw heeft een afspraak voor hem gemaakt bij de dermatoloog en staat erop dat hij daarheen gaat. En zo kan het dat Larry Silverstein uitgerekend op 11 september niet aanwezig is in het World Trade Center en ontsnapt aan een vrijwel zekere dood.

De vraag is natuurlijk: hoe zit het nu écht? Welke conclusie kunnen we trekken uit de zee aan informatie die ons wordt voorgeschoteld? Is er wel een eenzijdige conclusie of blijft het giswerk?

Foto komt van Edward Conde


Young Critics draait volledig op donaties. Vond je dit artikel van Maarten Janssen de moeite waard? En wil je graag meer van deze schrijver lezen? Steun ons dan in de vorm van een donatie of een kopje ☕!

Hieronder kun je iets bijdragen aan het artikel of de discussie aangaan. Ben je het met Maarten eens? Waarom wel/niet?