De aanslagen van 9/11: Terreur of complot? Deel I

Op 11 september 2001 veranderde de wereld. Een terroristische aanslag van ongekende omvang wordt uitgevoerd door Al Qaida. Negentien moslimextremisten kapen vier vliegtuigen. Twee ervan vliegen de torens van World Trade Center 1 en 2 in. Eentje vliegt in op het Pentagon en eentje crasht op een veld in Shanksville, Pennsylvania.

De wereld is geschokt en probeert te bevatten wat er is gebeurd.

In de maanden en jaren erna accepteren de meeste mensen de gebeurtenissen voor wat ze (lijken te) zijn: een zorgvuldig geplande en uitgevoerde terroristische aanslag. Maar er is ook een minderheid die zich afvraagt of dat daadwerkelijk is wat er is gebeurd op 11 september 2001. En zo ontstaat er een alsmaar groeiende tegenbeweging van mensen die de officiële verklaring, uitgebracht in juli 2004, in twijfel trekt. Anno 2015 is er nog altijd een hevige strijd gaande tussen zij die denken dat er meer achter de aanslagen van 11 september zit, de ‘truthers’, en zij die het officiële rapport aanhangen, de ‘debunkers’.

In deze serie van drie artikelen gaan we dieper in op verschillende complottheorieën rondom 9/11 en het hevige debat tussen truthers en debunkers dat veertien jaar na dato nog steeds in volle gang is.

Officiële verklaring vs. complottheorieën

De heersende opvatting met betrekking tot de gebeurtenissen op 11 september is de officiële verklaring, uitgegeven door de Amerikaanse overheid en de 9/11 Commission die na de aanslagen is opgericht om deze te onderzoeken. Deze verklaring stelt dat de aanslagen op 11 september het werk zijn van Al Qaida en uitgevoerd zijn door negentien moslimextremisten die vier vliegtuigen kaapten en daarmee WTC 1, WTC 2 en het Pentagon invlogen. Het vierde vliegtuig is gecrasht in Shanksville, Pennsylvania. WTC 1 en WTC 2 zijn ingestort als gevolg van de impact van de crashes en de branden die daarna in de gebouwen woedden. Hetzelfde geldt voor WTC 7, minus de impact van de crashes. In het geval van WTC 7 hebben branden de structuur van het gebouw aangetast waardoor het uiteindelijk is ingestort. Over WTC 7 later meer.

Deze officiële verklaring is tevens de verklaring die fel verdedigd wordt door de debunkers. Elke theorie van de truthers wordt zodanig weerlegd dat het aansluit bij het officiële rapport.

Maar wat zijn die complottheorieën dan?

In tegenstelling tot het officiële rapport, wat een rechtlijnig verhaal is, lopen de complottheorieën nogal uiteen. De meest gematigde complottheorie is dat de Amerikaanse regering wist dat de aanvallen zouden gaan plaatsvinden en dat ze het ‘hebben laten gebeuren’. Deze groep truthers wordt LIHOP genoemd: ‘Let it happen on purpose’.

Dan heb je nog de groep truthers die denkt dat de Amerikaanse overheid een actieve rol heeft gespeeld in het plannen en uitvoeren van de aanslagen en daarbij Al Qaida als dekmantel heeft gebruikt. MIHOP: ‘Make/made it happen on purpose’.

Een derde stroming binnen de truthers is die van mensen die de officiële verklaring in twijfel trekken, maar zelf geen alternatieve theorie aanhangen. Dit zijn dus geen aanhangers van complottheorieën.

De algemene consensus van de truthers is dat de Amerikaanse overheid de gebeurtenissen op 9/11 gepland dan wel aangegrepen heeft als mogelijkheid om een nieuwe oorlog te rechtvaardigen, een lucratieve oorlog voor veel grote en machtige bedrijven waarbij veel hooggeplaatste personen betrokken zijn en enkele vooraanstaande personen profijt hebben.

Onder de debunkers zijn er enkele toonaangevende autoriteiten waaronder het tijdschrift Popular Mechanics. In 2005 brachten zij het boek ‘9/11: Debunking the myths’ uit. Zij steunen de conclusies van de 9/11 Commission en NIST (National Institute of Standards and Technology), dat onderzoeken heeft gedaan en verklaringen heeft uitgegeven over onder andere het instorten van de Twin Towers.

Zoals gezegd lopen de complottheorieën op diverse aspecten van de aanvallen op 9/11 nogal uiteen. Enkele extreme voorbeelden:

  • Er waren geen vliegtuigen: deze zijn via CGI in het videomateriaal gemonteerd om geplande explosies te maskeren. De media maken deel uit van het complot.
  • De vliegtuigen zouden eigenlijk militaire vliegtuigen zijn met explosieven dan wel raketten aan boord. De oorspronkelijke vliegtuigen zijn in de lucht van plaats gewisseld met de militaire vliegtuigen. De oorspronkelijke vliegtuigen inclusief passagiers zijn naar een vliegveld in Cleveland gevlogen waar de passagiers om het leven zijn gebracht. Hoewel weer ingetrokken is zelfs ooit gezegd dat de passagiers vergast zouden zijn.
  • De gesprekken van de passagiers met familie en geliefden op vlucht 93 zijn in scene gezet.
  • Vlucht 93 is door het leger uit de lucht geschoten.
  • De overheid heeft Bin Laden gefaciliteerd in het plegen van de aanslagen.
  • WTC 1, 2 en 7 zijn via controlled demolition tot instorten gebracht, waar maanden aan voorbereiding met betrekking tot het plaatsen van explosieven aan vooraf is gegaan.

Dit zijn doorgaans theorieën van een enkeling of een kleine groepering en worden vaak plausibel weerlegd. Er zijn echter ook theorieën die breed gedragen worden en die tot op de dag van vandaag niet sluitend weerlegd zijn. Zijn deze theorieën een geval van toevallige samenloop van omstandigheden of zit er een kern van waarheid in?

Het Pentagon

Tegen de tijd dat het Pentagon wordt geraakt door American Airlines 77, bestaat er al geen twijfel meer dat we te maken hebben met een terroristische aanslag. Althans, op de dag zelf. In de maanden en jaren na de aanslagen vragen truthers zich af of er wel daadwerkelijk een vliegtuig het Pentagon is ingevlogen.

Volgens de truthers is er geen bewijs dat het een vliegtuig was die voor de ravage aan het Pentagon zorgde. Het gat in de zijkant van het gebouw zou te klein zijn voor een vliegtuig. Daarnaast wijzen zij op het feit dat er in de binnenmuur van de derde ring (van buitenaf gezien) een perfect rond gat zit. Dit kan niet worden veroorzaakt door de cockpit van het vliegtuig want die door de impact volledig verwoest zou moeten zijn. Bovendien, hoe is het mogelijk dat een onervaren piloot op hoge snelheid op zo’n geringe hoogte heeft gevlogen zonder daarbij de controle over het vliegtuig te verliezen? Het gebrek aan zichtbare wrakstukken roept alleen maar meer vragen op bij de truthers.

Raket

Een theorie die onder truthers breed wordt gesteund is de theorie dat een tweede vliegtuig dat die dag is gespot een raket heeft afgevuurd op het Pentagon. Er zijn diverse getuigenverklaringen die melding maken van een vliegtuig dat net na de aanslag op het Pentagon wegvliegt uit het gebied. Truthers beweren dat dit een militair vliegtuig is dat een raket heeft afgevuurd. Debunkers weerleggen deze stelling met de mededeling dat het om een privévliegtuig ging dat toevallig in de buurt was. De luchtverkeersleiding heeft dit privévliegtuig gespot en heeft naar aanleiding van berichten over een aanslag op het Pentagon de piloot gevraagd om daarnaartoe te vliegen en visuele bevestiging te geven. Dit tegenargument wordt onderstreept door een interview met de desbetreffende piloot.

Een van de toevalligheden rondom het Pentagon die volgens de truthers verdacht is, is dat precies dat gedeelte van het Pentagon waar het vliegtuig in is gevlogen enkele maanden eerder was verbouwd om de buitenmuren te verstevigen.

Bewakingscamera’s

Ook het gebrek aan videomateriaal is een schop tegen het zere been van de truthers. Hoe kan het dat er van een van de zwaarst bewaakte gebouwen ter wereld maar twee video’s van bewakingscamera’s vrij zijn gegeven?

Bovendien is er op deze beelden geen vliegtuig zichtbaar. In bovenstaande beelden zie je rechts in beeld een kolom. Ook daarin zit een camera die de aanslag heeft geregistreerd. Opvallend is dat na synchronisatie van de beelden van beide camera’s in één frame het beeldmateriaal niet overeen komt. Waar komt dit verschil vandaan? Voor truthers des te meer reden om aan te nemen dat de videobeelden gemanipuleerd zijn en dat het Pentagon is geraakt door een raket en niet door een Boeing 757.

United 93

‘United 93 is uit de lucht geschoten door het leger.’ ‘De telefoongesprekken vanuit het vliegtuig zijn in scene gezet.’ ‘United 93 is naar een vliegveld in Cleveland gevlogen waar de passagiers zijn opgevangen en vervolgens omgebracht.’

Een greep uit de complottheorieën rondom United 93, waarvan het vliegtuig neerstortte op een veld in Shanksville, Pennsylvania. Volgens truthers lijkt de plek waar United 93 is neergestort in de verste verte niet op een crash site. Het gat in de grond waar het vliegtuig neerkwam is veel te klein en er zijn nergens brokstukken te zien.

Volgens debunkers ging de crash met zoveel neerwaartse kracht gepaard dat het vliegtuig volledig uit elkaar is gevallen in kleine stukken en dat delen van brokstukken diep onder de grond in de krater zouden zitten.

Een ander argument is de paddenstoelvormige rookwolk die is gezien door getuigen. Dit is niet het type rookwolk dat je ziet bij een vliegtuigcrash. Dit is het type rookwolk dat je ziet bij een explosie veroorzaakt door een bom of een raket.

Telefoongesprekken

Vanuit United 93 zijn diverse telefoongesprekken gevoerd tussen inzittenden en hun familie, vrienden en geliefden. Dit gebeurde niet alleen met on board-telefoons, maar ook met mobiele telefoons. Volgens truthers is dit onmogelijk omdat de technologie toentertijd het simpelweg niet toeliet dat dit soort gesprekken plaatsvonden. Ten eerste zou de hoogte een probleem zijn; mobiele telefoons zouden met geen mogelijkheid verbinding hebben kunnen maken met zendmasten. En al deden ze dat wel, dan nog vloog het vliegtuig met een zodanig hoge snelheid dat het signaal continue van zendmast zou wisselen, wat zou resulteren in een zeer slechte, dan wel uitvallende verbinding.

Truthers beweren dat de overheid een scenario heeft gecreëerd waarin naast de brandweer- en politiemensen in New York de passagiers van United 93 een heldenrol zouden vervullen. Zo zou ‘het publiek’ in deze tragedie toch iets hebben om naar op te kijken en zich meer richten op het positieve van de vervulde heldenrol.

De claim van debunkers is simpelweg dat deze telefoongesprekken wel degelijk mogelijk waren met de technologie van toen.

De ‘Twin Towers’

Een van de theorieën die de gemoederen tussen de truthers en debunkers het meeste bezighoudt is dat WTC 1 en WTC 2 (de torens) niet hebben kunnen instorten op de manier waarop ze dat deden.

De officiële verklaring van de 9/11 Commission en NIST luidt dat de structuur van de torens door de impact van de crashes en de daaropvolgende branden zodanig verzwakt was dat de gebouwen het daardoor begaven.

Controlled demolition

De truthers achten dit onmogelijk en stellen dat er sprake is van ‘controlled demolition’. In de maanden voorafgaand aan de aanslagen zouden er explosieven geplaatst zijn in het WTC. Deze zouden vlak na de aanslag op verschillende momenten tot ontploffing zijn gebracht. Deze stelling wordt onder andere verdedigd door een groep van zo’n 1300 architecten en ingenieurs die zich hebben verenigd in de organisatie ‘Architects & Engineers for 9/11 Truth’. Hun voornaamste argument: het instorten van de torens duurt 9 en 11 seconden wat zo goed als gelijkstaat aan ‘vrijeval-snelheid’ waarmee in de officiële verklaring simpelweg voorbij wordt gegaan aan enkele natuurkundige wetten.

Vrijeval-snelheid kan alleen bereikt worden wanneer het vallende object niet wordt geremd door obstakels. Gebeurt dit wel, dan vermindert de snelheid omdat een deel van de energie van de val wordt overgedragen aan dat obstakel, waardoor vervorming ontstaat. De instortende delen van de WTC-torens hadden nog een aanzienlijk deel van de torens onder zich, wat een vrije val in theorie onmogelijk maakt. Toch stortten de torens met zo goed als vrijeval-snelheid in. Dit impliceert dat iets ervoor gezorgd moet hebben dat de kern van de torens ‘verdwijnt’ tijdens het instorten. En hoe zorg je ervoor dat de kern van een gebouw ‘verdwijnt’ zodat het gebouw mooi in een rechte lijn in elkaar zakt? Gecontroleerde explosies.

Voorbereiding

Zo’n gecontroleerde explosie vergt maanden van voorbereiding. Het gebouw moet onderzocht worden en explosieven moeten geplaatst worden. Het lijkt haast onmogelijk dat ongemerkt te doen in een gebouw waar dagelijks duizenden mensen aan het werk zijn. Toch zijn er aanwijzingen die deze theorie iets minder onwaarschijnlijk maken. Niet lang voor de aanslagen heeft er namelijk uitgebreid onderhoud plaatsgevonden aan de liftschachten in WTC 1 en 2. De liftschachten bieden ook toegang tot de kern van het gebouw, precies de kern die opgeblazen zou moeten worden om een schone controlled demolition uit te voeren. Daarnaast is er in het weekend voor 9/11 een stroomstoring geweest in het WTC waardoor alle beveiligingscamera’s uitvielen. Ook is er melding gemaakt van het plotseling verwijderen van explosievenhonden voor een bepaalde tijd. Allemaal aanwijzingen die truthers in de kaart spelen en waarop zij graag antwoorden zien.

Squibs

Het voorbijgaan aan natuurkundige wetten is echter niet het enige argument van de truthers. Zij dragen meer aanwijzingen aan die wijzen op gecontroleerde explosies: squibs.

Tijdens het instorten van de torens zijn er verschillende rookpluimen zichtbaar die uit de torens schieten, zowel vlak onder de lijn van instorting als vele verdiepingen lager.

Squibs zijn een karakteristiek kenmerk van gecontroleerde explosies. De verklaring van NIST luidt dat het lucht is die door de druk van het instortende gebouw naar buiten gedreven wordt.

Maar hoe kan het dan dat deze squibs ook vele verdiepingen lager, waar nog geen sprake is van instorting, zichtbaar zijn? Sommige squibs lijken ook vergezeld te zijn van een lichtflits.

Volgens de truthers is de kern van het gebouw via gecontroleerde explosies verzwakt zodat de toren alle vrijheid had om volledig in te storten. Deze theorie wordt alleen maar meer ondersteund door verklaringen van getuigen die zeggen explosies gehoord te hebben.

Explosies

Er zijn honderden getuigenverklaringen die melding maken van explosies, zowel voor als tijdens en na het instorten van WTC 1 en WTC 2. Volgens truthers zijn ie explosies bedoeld om de kern van het gebouw te verzwakken, waarna de volledige controlled demolition kan plaatsvinden – een gebruikelijke gang van zaken bij controlled demolitions.

Debunkers weerleggen dit argument met de stelling dat ‘gewone burgers’ niet weten hoe een explosie klinkt omdat ze er nog nooit een gehoord hebben. Volgens de debunkers zouden de getuigen de klap van een instorting aanzien voor een explosie. Veel getuigenverklaringen komen echter van politie- en brandweermensen. Zij spreken zelfs van een reeks kort op elkaar volgende explosies, dezelfde soort explosies die je hoort bij een controlled demolition. Daarnaast zijn er diverse amateur- en nieuwsvideo’s waarin explosies te horen zijn.

Nog voor het instorten van de torens zou er in de kelder van de torens een explosie geweest zijn. Dit wordt door meerdere getuigen gemeld. Een getuige beweert niet alleen een explosie gehoord, maar ook gezien te hebben. Deze stelling wordt onderstreept door videobeelden van binnenin waarop vlak voor het instorten al een grote mate van schade zichtbaar is. Marmer is losgekomen van de muren en ruiten zijn kapot. Is dit te verklaren door een vliegtuig dat vele verdiepingen hoger het gebouw heeft geraakt?

Overigens wordt een explosie in de kelder niet ontkend door Popular Mechanics. Zij beweren echter dat deze is veroorzaakt door vliegtuigbrandstof die door de liftschachten in de kelder terecht is gekomen. Volgens truthers is dit zeer onwaarschijnlijk omdat er ten eerste maar één liftschacht is die de hele toren bestrijkt. Ten tweede zou de hoeveelheid brandstof die mogelijk in de liftschacht terechtkwam zodanig klein zijn dat dit onmogelijk zo’n grote explosie veroorzaakt kan hebben. Ten derde hameren de truthers op het feit dat er een explosie in de kelder plaatsvond nog voordat het vliegtuig het gebouw überhaupt raakte.

Het duidelijkste voorbeeld van een explosie hoor je in dit fragment. Deze explosie kwam echter niet uit de richting van WTC 1 en 2, maar uit de richting van WTC 7, even verderop. En dat is weer een heel ander verhaal.

De foto komt van Cyril Attias.


Young Critics draait volledig op donaties. Vond je dit artikel van Maarten Janssen de moeite waard? En wil je graag meer van deze schrijver lezen? Steun ons dan in de vorm van een donatie of een kopje ☕!

Hieronder kun je iets bijdragen aan het artikel of de discussie aangaan. Ben je het met Maarten eens? Waarom wel/niet?