Een kijkje in de geest van de vluchtelingensceptici

Saskia Vogelaar ergert zich aan de kortzichtige visie en het gebrek aan inlevingsvermogen van de vluchtelingensceptici. In een poging hen te begrijpen duikt ze in hun gedachtenwereld. Waarom zijn ze nu eigenlijk bang voor de vluchtelingen? En is deze angst misschien meer terecht dan ze in eerste instantie dacht?

Photodune photodune-2032856-human-brain-m

Nu de vluchtelingencrisis een nieuw hoogtepunt bereikt, zijn er meer en meer Europeanen die hun medeleven tonen. Hiervoor was natuurlijk wel eerst de foto van de driejarige Aylan Kurdi nodig; het Syrische jongetje dat de overtocht naar Turkije niet overleefde en verdronken op het strand werd aangetroffen. Ook een Hongaarse vrachtwagen waar tientallen vluchtelingen de dood vonden, had grote invloed op de publieke opinie. Veel sceptische Nederlandse burgers leken door deze gebeurtenissen eindelijk hun menselijkheid terug te vinden – evenals de mensenrechten die ergens diep in hun achter(lijke)hoofden schuilgingen.

Er startten steeds meer inzamelingsacties voor voedsel en kleding en de barmhartigste Samaritanen onder ons meldden zich als vrijwilliger aan in asielzoekerscentra. Over deze mensen zal ik dan ook geen kwaad woord spreken. Sommigen waren immers al ver voor alle rampspoed gemotiveerd om de refugiés te helpen. Anderen hadden weliswaar wat extra horror nodig om te ontwaken, maar desalniettemin verdienen ze allemaal een speldje voor menselijkheid. En een bos bloemen natuurlijk. En een oneindige voorraad chocola.

De groep waar ik wél graag mijn kritiek op uit, zijn de mensen die niet tot inkeer zijn gekomen: de zogenaamde vluchtelingenhaters – veelal mensen die dagelijks meelezen op de Facebookpagina ‘Nederland mijn vaderland’ en zo af en toe een fotootje liken van een zinkende boot met vluchtelingen. Of nog erger: Hollanders die zichzelf als meegaand zien en geen probleem hebben met vluchtelingen, ‘zolang ze maar niet in mijn straat/dorp/stad/land komen wonen’. Wat mij betreft verdienen deze mensen zelf dat enkeltje Syrië dat ze de zogenoemde gelukszoekers maar al te graag cadeau zouden doen. Misschien snappen ze dan eindelijk waarom de Syriërs hun land, hun cultuur en hun herinneringen achter moeten laten. Mijn mening over vluchtelingenhaters (waaronder ik ook de zogenaamde ‘liefhebbers’ schaar die ontzettend veel medelijden hebben met vluchtelingen maar ze onderwijl het liefst zo ver mogelijk uit de buurt houden) staat dan ook als een paal boven water.

Maar nu is er één ding waar ik bijna net zo’n hekel aan heb als aan hun kortzichtige visie op het vluchtelingenprobleem en dat is een gebrek aan inlevingsvermogen. Dit betekent dus dat de haters al twee punten scores op mijn afschuwlijst, maar het betekent ook dat ik tegen mijn eigen principes inga op het moment dat ik niet op zo’n minst zou proberen om inzicht te krijgen in hun denkwereld. Daarom heb ik besloten de motieven van de haters nader te bekijken. De rest van deze tekst zal dan ook een poging zijn om mijzelf en gelijkgestemden een objectief inzicht te geven in het gedachtegoed van de vluchtelingenhater. Laat ik hiermee beginnen door ze bij een minder vijandige naam te noemen: sceptici. Met dit woord maak ik overigens gelijk een onderscheid tussen angst en afkeer. Bij afkeer moet je denken aan mensen die ervan genieten om vluchtelingen te zien verdrinken in de Middellandse Zee. Haters dus. Het spreekt voor zich dat het niet mogelijk is om ons in te leven in de motieven van deze groep, want zij hebben geen enkel redelijk motief. De sceptici daarentegen handelen uit angst en die angst is wat ik wil onderzoeken. Want waarom zijn ze nu eigenlijk bang voor de vluchtelingen? En is deze angst misschien meer terecht dan ik in eerste instantie dacht?

Islamisering

Wat is de angst?

Van de Syrische vluchtelingen is een aanzienlijk percentage islamitisch. De angst bestaat dat de islamitische bevolking van Nederland hierdoor zal toenemen en onze Joods-Christelijke samenleving naar de kroon zal steken. Zou dit daadwerkelijk gebeuren, dan moeten we ons tegen onze wil in neerleggen bij gebruiken en overtuigingen waar we helemaal niet achter staan, zoals de ramadan, de sharia en een ongelijke verhouding tussen man en vrouw. Ook zou ons cultureel erfgoed hieronder kunnen lijden, bijvoorbeeld door de bouw van moskeeën. Daarbij is er de grote angst dat de criminaliteitscijfers zullen verhogen wanneer de islam een groter aandeel zal krijgen in Nederland.

Wat veroorzaakt deze angst?

Er werd in Nederland al ver voor de komst van vluchtelingen een probleem gemaakt van de islam. Dat begon bij wijlen Pim Fortuyn, maar vandaag de dag zijn natuurlijk vooral de uitlatingen van onze Geert een treffend voorbeeld. De vermeende islamisering van Nederland is dan ook al jaren zijn stokpaardje.

De angst voor islamisering door Syrische vluchtelingen komt allereerst voort uit het feit dat een groot deel van de Nederlandse bevolking niet of nauwelijks bekend is met de islam en haar geschriften. Onwetendheid is altijd al de perfecte voedingsbodem voor angst geweest.

Naast onwetendheid is er ook de zogenaamde confirmation bias. Dit wil zeggen dat als we een overtuiging hebben, we enkel die dingen aannemen en onthouden die bij deze overtuiging aansluiten. Zodra je bijvoorbeeld van mening bent dat islamieten (of christenen, boeddhisten, Fransen, kerstelfjes) slecht zijn, ben je moeilijk van dit geloof af te brengen. Je hecht namelijk alleen waarde aan informatie die aansluit bij je mening. Eventuele tegenwerpingen worden dan ook lustig genegeerd. Daarbij heeft nieuw bewijs sowieso al minder waarde dan oud bewijs, wat in de psychologie de conservatism bias wordt genoemd. Dus stel dat je eerste aanraking met de islam negatief is door bijvoorbeeld een nieuwsbericht over extremisme of een bebaarde buurman die elke ochtend luidkeels een moslimgebed opdreunt, dan kan dit je voor altijd bijblijven. De groei van de islam in Nederland kan zo een groot gevaar lijken, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Misschien is die buurman wel fan van curling en zou hij maar wat graag onder het genot van een kopje thee het nieuwe album van Spinvis met je luisteren.

Een andere reden voor de angst voor islamisering is het relatief hoge misdaadcijfer onder islamitische Nederlanders. Met de groei van de islam in Nederland, neemt de angst voor toenemende criminaliteit begrijpelijkerwijs toe.

Is deze angst terecht?

Om te beginnen is uit onderzoek gebleken dat zelfs als alle vluchtelingen die nu naar Europa komen islamitisch zouden zijn, het percentage islamieten slechts met 1% stijgt; van 4% naar 5%, om precies te zijn. Deze stijging is bijna verwaarloosbaar en de aanname dat de islam de grootste religie van Nederland zal worden is dan ook irreëel. Verder wil ik me niet teveel vermengen in religieuze discussies. Niet alleen omdat dat nu niet de hoofdzaak is, maar vooral omdat uit onderzoek is gebleken dat integratieproblematiek een belangrijkere rol speelt in het ontstaan van de hogere misdaadcijfers onder de islamitische bevolking in Nederland en de rest van Europa. Deze problemen zijn in de jaren zestig al ontstaan doordat de Nederlandse overheid niet genoeg moeite stak in de integratie van de gastarbeiders uit Marokko en Turkije. Het gevolg hiervan is dat latere generaties opgroeiden met een lage sociaaleconomische status. En laat misdaad zich nu vooral – om heel veel redenen waar ik nu niet te veel over zal uitweiden – vormen in achterstandswijken met een penibele sociaaleconomische toestand. Dit alles zou dus betekenen dat Nederland er zelf iets aan kan doen om hogere misdaadcijfers in het vervolg te voorkomen. Het buitensluiten van vluchtelingen uit onze samenleving zou bijvoorbeeld averechts kunnen werken, want juist door hen te helpen integreren voorkomen we een toename in de criminaliteit. Bij integreren hoort voor de goede orde ook dat we hen een plek geven om hun geloof uit te oefenen. Dat recht heeft namelijk ieder mens. Cultuur uit zich uiteindelijk niet alleen in kerken, molens en tulpen, maar ook of misschien zelfs juist in de eigenschappen van een volk.

Geldgebrek

Wat is de angst?

Een veelgemaakte opmerking is: Nederland kan door de bezuinigingen al amper voor haar eigen burgers zorgen, hoe moet dat dan met al die vluchtelingen? Ouderen liggen soms uren te wachten tot de verpleegster hen uit bed komt halen, studenten moeten hun studiefinanciering omruilen voor een lening en zwakbegaafde kinderen krijgen les op scholen die daar niet in gespecialiseerd zijn. Allemaal zaken die zonder twijfel schrijnend zijn. De sceptici zijn dan ook bang dat Nederland de zorg voor vluchtelingen niet aankan. Het is volgens hen niet mogelijk om hen te helpen, al helemaal niet als ze nog niet zijn ingeburgerd en ook nog eens getraumatiseerd zijn door wat er in hun thuisland is gebeurd. De opvatting dat vluchtelingen gelukzoekers zijn en hier puur naartoe komen om van een uitkering te genieten, helpt daarin zeker niet mee. Kortom: de vluchtelingen kosten Nederland een hoop geld, terwijl dat er volgens de sceptici simpelweg niet is.

Wat veroorzaakt deze angst?

Natuurlijk is de economische crisis een belangrijke oorzaak voor deze angst. Er is al veel bezuinigd en dit lijkt alleen nog maar meer te worden. Het lijkt onmogelijk om onze karige kapitaal met zoveel nieuwkomers te moeten delen. Daarnaast oogt het onterecht om dit te moeten doen, vooral omdat het hier gaat om vluchtelingen die met smartphones en al de grens oversteken. Als deze mensen geld hebben voor een telefoon, hebben ze toch ook geld om voor zichzelf te zorgen in plaats van te teren op onze staatskas?

Een andere belangrijke oorzaak is dat veel Nederlanders een probleem hebben met delen. Dit valt bijvoorbeeld terug te zien in het feit dat de helft van de Nederlanders tegen het basisinkomen is. ‘Mijn buurman krijgt geld voor het zitten op zijn luie reet, terwijl ik me er kapot voor werk’, is een veelgehoord argument. Of dit ergens op slaat is natuurlijk een heel andere discussie, maar het sluit wel netjes aan bij de protestantse werkethiek zoals Max Weber die in 1904 beschreef (simpel uitgelegd als: men moet hard werken en weinig uitgeven). Deze ethiek is ruim een eeuw later nog ruimschoots vertegenwoordigd in onze samenleving en speelt ook in de vluchtelingencrisis een rol. De vluchtelingen krijgen namelijk geld van de overheid en dat komt niet overeen met onze werkethiek. Vooral niet omdat we deze mensen toch al bestempelen als gelukszoekers en profiteurs.

Is deze angst terecht?

Het is beslist waar dat vluchtelingen een hoop geld kosten. Ze moeten opgevangen worden in asielzoekerscentra, de taal leren en integreren in de maatschappij. Het geld dat hierin wordt geïnvesteerd is echter niet schrikbarend hoog (ruim dertig keer minder dan besteedt wordt aan de zorg). Daarbij wordt er verwacht dat we op de lange termijn vooral winst maken op de vluchtelingen. De Syriërs die in Nederland of omringende landen belanden, zijn namelijk goed geschoold en hebben hierdoor een flink financieel draagvlak. Een reis naar West-Europa is allesbehalve goedkoop, waardoor de armere vluchtelingen vooral achterblijven in landen als Egypte, Irak, Jordanië en Libanon. Dit verklaart trouwens ook waarom de mensen die hier aan de grens staan een smartphone hebben. Ze hebben er het geld voor en daarbij is GPS en internet beslist niet onhandig als je ruim vierduizend kilometer moet afleggen op bestemming te komen.

Verder is gebleken dat de vluchtelingen erg enthousiast zijn om weer aan het werk te kunnen. Ze willen over het algemeen graag beginnen aan een nieuw hoofdstuk in hun leven. Kortom: ze hebben juist heel veel toe te voegen aan onze arbeidsmarkt, wat op de lange termijn heel bevorderlijk is voor de economie. Dat er voor hen genoeg plaats is op de arbeidsmarkt, wordt duidelijk uit de ruim 30.000 openstaande vacatures die Nederland momenteel heeft. De angst dat oorlogsvluchtelingen geldkloppers zijn en dat wij niet de middelen hebben om hen op te vangen, is dus onterecht

Terrorisme

Wat is de angst?

Er bestaat natuurlijk een kans dat er tussen die honderdduizenden vluchtelingen die naar West-Europa komen ook terroristen zitten. De IS kan deze in het geheim meesturen. Veel vluchtelingen dragen namelijk geen paspoort, dus hun identiteit blijft verborgen. Volgens de sceptici is het daarom een kwestie van tijd voordat Europa overspoeld wordt door terreur.

Wat veroorzaakt deze angst?

De oorzaak hiervoor ligt vooral in de dreigingen van de IS. Iedereen weet dat het een goedontwikkelde, machtige terreurorganisatie is. Op het moment dat zij de mededeling doen dat ze al ruim vierduizend getrainde jihadisten naar Europa hebben verscheept, boezemt dat angst in – niet in de laatste plaats omdat IS al eerder aanslagen in Europa heeft gepleegd. Charlie Hebdo is daar het beste voorbeeld van, maar ook de mislukte aanslag in de Thalys draagt bij aan de angst. Wat IS zou kunnen bereiken met maar liefst vierduizend volgelingen in ons midden, maakt mensen begrijpelijkerwijs heel bang.

Is deze angst terecht?

Geheime diensten hebben tot dusver geen IS-volgelingen tussen de vluchtelingen gevonden, maar of dit het geval is omdat ze er niet zijn of omdat ze simpelweg niet gevonden worden, is vooralsnog niet zeker. Zoals eerder beschreven hebben veel vluchtelingen geen paspoort meer, wat het voor jihadisten gemakkelijker maakt om door de netten van de geheime dienst te glippen. Analytici stellen echter dat de kans klein is dat IS daadwerkelijk terroristen naar Europa stuurt, laat staan een aantal van maar liefst vierduizend. De voornaamste reden hiervoor is dat IS ook prima mensen in Europa zelf kan werven – dat doen ze immers nu ook al. Er lijkt dan ook geen logische reden te zijn om de mannen die ze in Syrië en Irak al hard genoeg nodig hebben helemaal vanuit het Midden-Oosten naar Europa te sturen. Het geld, de tijd en de mankracht die hierin gaat zitten, weegt niet op tegen rekruteren in Europa zelf. De kans dat er getrainde jihadisten tussen de vluchtelingen zitten is dus op z’n minst discutabel.

Conclusie

Na veel research en denkwerk durf ik te stellen dat ik iets meer inzicht heb gekregen in het gedachtegoed van de vluchtelingenscepticist. De angsten zijn duidelijk en begrijpelijk. Sceptici zijn bang dat we te weinig financiële middelen hebben om alle mensen op te vangen, waardoor we er zelf onder zullen lijden. Ze zijn bang dat vluchtelingen profiteurs zijn die misbruik maken van ons sociale systeem. Ze zijn bang dat we onze cultuur en veiligheid moeten opofferen aan een nieuwe cultuur en een andere religie. Maar bovenal zijn ze bang voor terreur en de hierdoor veroorzaakte angst. Ze zijn bang voor datgene wat al die honderdduizenden vluchtelingen juist zijn ontvlucht. En dat is precies waarom ik de vluchtelingenscepticist nooit helemaal zal begrijpen. Zelf zouden zij namelijk net zo hard vluchten. Ze zouden rennen voor hun leven, op zoek naar de beste plek om een nieuw leven op te bouwen. Ze zouden zoeken naar een verwelkomend en welvarend land waar ze een nieuwe toekomst kunnen beginnen. O, wat zouden ze hard rennen. Met die smartphone stevig in hun hand.

 • Een interessant stuk om te lezen. Er word op een duidelijke manier de situatie geschetst en uitleg gegeven. ik heb er wel wat opmerkingen bij:

  1. ik vind het het jammer dat de “aanzuigende werking” niet (genoeg) wordt besproken. dit had wel een van de subthema’s van dit stuk mogen zijn. ik denk dat veel mensen tegen vluchtelingen ageren omdat ze bang zijn dat als ze aardig zijn tegen de aantallen die er nu zijn, ze bang zijn dat er dan vele malen meer vluchtelingen naar nederland komen omdat we ze hier wel willen.

  2. Bij het stukje “geldgebrek” geef je aan dat we 30x minder aan vluchtelingen besteden dan aan de zorg. dit vind ik gedeeltelijke misleiding van de lezer omdat je niet de bedragen noemt maar in verhoudingen gaat praten wat het abstracter maakt.

  3. In je conclusie schrijf je een beetje cynisch: “Zelf zouden zij namelijk net zo hard vluchten”. Het feit of de vluchtelingensceptici zelf ook zouden vluchten zou ze niet moeten uitsluiten van deze discussie.

 • Martijn van der Laan

  Klopt. Reacties die in de – staan, worden minder goed weergeven.

 • Nee hoor, ik sta open voor kritiek en ben benieuwd naar de opinies van mensen. Reacties die ‘dislikes’ of minpunten ontvangen worden nu eenmaal grijs. Daar heb ik verder geen controle over.

 • Jeroen V

  Vreemd…de reacties van John en Ari en het antwoord van Saskia zijn wel duidelijk te lezen maar de mensen die kritiek gaven op het geschreven stuk van mevrouw Vogelaar zijn in grijs afgedrukt. Wat is de bedoeling hiervan? Dat men hun reactie hopelijk over het hoofd ziet?

 • Beste Mirjam, zou je misschien kunnen toelichten over welke stellingen en aannames je het hebt? Dan kan ik er misschien nader op ingaan.

 • Eva

  Altijd zo makkelijk dit commentaar. Het is slecht, schrijfster kan beter stoppen, blablabla maar zonder enige argumentatie. Vertel eens mirjam, waar ben je het allemaal niet mee eens?

 • Mirjam

  Ging dit stuk met goede zin lezen. Maar helaas, wat ontzettend veel aannames en onjuistheden staan er in dit stuk. Saskia zou zich beter beperken tot het puur psychologische als dat haar expertise is en er niet allerlei politieke- en maatschappelijke zaken bij betrekken, want ik zie zeer veel onbewezen en zelfs apert onjuiste stellingen. Erg storend.

 • Beste Priscilla, bedankt voor je kritische blik. Ik zou je graag willen vragen het artikel nog eens over te lezen. Ik heb in de vierde alinea juist beschreven dat ik het woord ‘vluchtelingenhater’ zelf ook niet gepast vind. Dit artikel gaat er juist om dat veel mensen bang zijn voor de vluchtelingencrisis en ik wilde graag ontdekken wat deze angsten precies waren. Vandaar heb ik gedurende het gehele artikel het woord ‘vluchtelingensceptici’ aangehouden.

  Ik pleit er niet voor dat we enkel medelijden met de vluchtelingen moeten hebben, maar ik vind wel dat we moeten meeleven. Het zijn namelijk stuk voor stuk mensen, net zoals jij en net zoals ik. Veel van deze mensen laten een erg nare situatie achter zich in hun thuisland, terwijl ze daar waarschijnlijk veel liever hadden willen blijven. Sommigen van hen gaan gaan de fout in, dat zul je me ook niet horen ontkennen. Maar dat wil niet zeggen dat we een heel volk buiten moeten sluiten. Wij kunnen hen helpen hier een nieuw leven op te bouwen en zij kunnen ons ook helpen, bijvoorbeeld op economisch vlak.

  We moeten de vluchtelingen niet enkel zien als slachtoffers, maar juist als mensen. En ik help hen inderdaad integreren in ons land, door bijvoorbeeld op een middelbare school met vluchtelingenjongeren te gaan helpen. NIMBY gaat voor mij – en velen met mij – dus niet op. Maakt dat ons ‘vluchtelingenknuffelaars’? Niet per se, ik denk dat we juist helpen in een op dit moment onvermijdelijke situatie. De vluchtelingen zijn hier nu eenmaal en zoals ik eerder al zei, moeten we er gewoon het beste van maken.

 • Priscilla

  22 jarige betweterige snotaap die denkt dat ze het beter weet dan heel veel anderen; mens, wat is er mis met je gezonde verstand gebruiken als het gaat om de vluchtelingen toestroom richting Europa en Nederland??? Mensen leven heus wel mee maar laten zich gelukkig niet meeslepen! Als we dat zouden doen dan is het hek van de dam, denk nà! Uit emotie handelen maakt altijd nog meer brokken dame! Ik vind het ook heel kortzichtig en zielig dat je mensen die niet tegen zijn maar ook niet voor neerzet als ‘vluchtelingenhaters’. Doe jij eerst maar eens levenservaring op juffie, dan praten we wel verder! Enne…oja, als je zo voor die vluchtelingen bent en tegenstanders afschildert als onmensen dan heb ik wel een goed idee vluchtelingenknuffelaartje; geef dan het goede voorbeeld en neem ze zelf in huis. Maar hey, dat doe je niet hè want ook hier geldt voor jou NIMBY (Not In My Back Yard)…juist ja, waar je een ander voor veroordeeld doe je dus zelf ook!! Hou a.u.b je cynische grote mond en maak eerst maar eens de kleuterschool af

 • Bedankt voor jullie bijdrage. Ik ben het er zeker mee eens dat er ook veel ‘knuffelaars’ zijn die last hebben van een confirmation bias. Zij zien enkel de foto’s van asielzoekerskinderen die met grote, betraande ogen in de camera kijken en negeren de vervelende nieuwsberichten. Dit is vanzelfsprekend ook niet de oplossing voor het vluchtelingenprobleem, omdat de crisis wel degelijk problemen met zich meebrengt. Dit is dan ook niet iets wat ik wilde ontkennen met mijn artikel. Ook was het niet mijn doel om te zoeken naar een oplossing voor de crisis (wat wel een uitermate interessant onderwerp is overigens). Ik probeerde met het artikel vooral meer begrip te krijgen voor de vluchtelingenscepticist. Vervolgens heb ik bekeken of deze angsten reëel waren. Ik hoopte hiermee niet enkel de ‘knuffelaars’, maar ook de scepticisten inzicht te geven in elkaar.

  Uiteindelijk werkt het denk ik alleen maar averechts wanneer er veel vluchtelingenhaat is – we krijgen hierdoor juist meer problemen. Deze mensen komen nu eenmaal in Nederland aan en samen kunnen we ervoor zorgen dat ze zo goed mogelijk integreren in de maatschappij. Voor de toekomst lijkt het me ook goed om te investeren in opvang in de buurlanden, maar zoals Ari al zei: die landen raken vol. Daarbij gaat er enorm veel tijd en geld inzitten voordat zoiets gerealiseerd is. Tot die tijd zullen we hier nu eenmaal vluchtelingen blijven ontvangen en we kunnen er maar beter het beste van maken en deze vluchtelingen gewoon zien als mensen – met al hun goede en kwade eigenschappen.

 • Ari Vogelaar

  Interessante reactie, John. Ik kan me goed vinden in je opvatting dat mensen helemaal links van het politieke spectrum al net zo naïef zijn als de mensen aan de rechterkant. Het blijft dan ook grotendeels giswerk hoe de vluchtelingencrisis zich de komende maanden zal voltrekken. Wat de schrijfster van dit artikel naar mijn idee echter vooral duidelijk probeert te maken, is dat de angsten die sceptici hebben voortkomen uit generalisatie en daarmee grenzen aan discriminatie of zelfs tot die noemer behoren. De angsten die in het artikel worden benoemd, staan dan ook los van de rake opvattingen die jij hierboven deelt.

  Opvang in de regio is trouwens beslist het aanmoedigen waard, maar het probleem is dat dit miljarden kost en dat er al miljoenen vluchtelingen over slechts vijf landen rondom Syrië zijn verdeeld. De zogenaamde regiolanden raken steeds voller en we kunnen ze nu eenmaal niet groter maken dan ze zijn. De vraag is: als die landen zo vol zijn als ze nu zijn, waar moeten die mensen dan naartoe? Als ik in hun schoenen stond zou ik ook naar Europa gaan.

  Zolang er geen oplossing is in de regio rondom Syrië, zal Europa dan ook moeten dweilen met de kraan open. We kunnen namelijk zelfs op basis van de structurele problemen die we nu ondervinden niet zomaar besluiten om de grenzen te sluiten. Gelukkig zijn we het daar over eens. Nieuwe oplossingen die wellicht beter aansluiten op de mensenrechten die we met z’n allen proberen na te leven, zullen vermoedelijk nog wel even op zich laten wachten. Dat gaat niet over een nacht ijs, zeker niet wanneer het een probleem betreft dat zo complex is als dit.

  Ik ben benieuwd hoe het zich allemaal voltrekt. Laten we maar hopen op het beste, zowel voor Europa als voor de vluchtelingen zelf.

 • John

  Ik kan me niet vinden in uw conclusie. Naar mijn idee hebben “migrantenknuffelaars” ook een confirmation bias. Tevens bestaat er ook een term als pathologisch altruïsme. Ik heb mezelf aardig verdiept in religies, en ook met name in de islam. Als u de koran en hadith daadwerkelijk zelf had bestudeerd, zou u hebben gezien dat het lang niet zo vredig is als u denkt.

  Maar de islam terzijde gelaten. Ik ben van mening dat deze mensen geholpen moeten worden, maar in de eigen regio. Om dit te doen moet er daar meer geld voor worden vrijgemaakt en eventueel een VN-missie voor safe havens. Waarom vind ik dit? Omdat niemand die illegaal een land binnengaat daardoor privileges zou moeten verkrijgen. De bevolkingsgroeicijfers in het Midden Oosten en Afrika zijn enorm. Er zijn te veel mensen die maar wat graag in Noord- en West-Europa willen wonen vanwege de welvaart. Dit zou een grote volksverhuizing kunnen worden die zijn weerga niet kent. Landen hebben het recht en de plicht om hun grenzen te beschermen, en dat gebeurt op dit moment niet. Denk hierbij aan het Australische model.

  Door de selectie die we nu maken helpen we alleen de rijke Arabieren die de overtocht kunnen betalen. De onderklasse en de middenklasse blijft achter in de Arabische landen. Het systeem dat we nu hanteren is daarom zeer oneerlijk en selectief. We helpen namelijk alleen de mensen die het geld hebben om illegaal onze grenzen over te komen.

  Ik zei hierbij ook Arabieren, waarom zei ik geen Syriërs? Omdat veel Arabieren zich op dit moment voor doen als een Syriër, om Europa binnen te komen.

  Verder steunen we op deze manier mensensmokkelaars. Deze criminelen zijn vaak verbonden met duistere organisaties die wij niet financieel willen steunen, wat nu wel gebeurt.

  Ook sterven er mensen op verschrikkelijke manieren omdat we ze de mogelijkheid geven om binnen te komen op illegale wijze, bijvoorbeeld met een boot. Dit valt alleen te stoppen door twee manieren: de wegduwende problemen oplossen, en de aanzuigende werking te stoppen. De aanzuigende werking is te stoppen door onder andere het Australische model toe te passen. Niemand die illegaal Europa binnenkomt mag blijven, om het even heel grof samen te vatten. De wegduwende werking is moeilijker. De oorlog in Syrië valt niet zomaar te stoppen. Maar de grenzen sluiten en deze mensen aan hun lot overlaten is ook uit den boze. Investeren in de opvang in de regio en het veilig maken door bijvoorbeeld safe havens is een must.

  Daarnaast zal er door de VN-veiligheidsraad een oplossing moeten komen om de oorlog in Syrië te beëindigen. En dat is lastig, door tegenstrijdige belangen van de Russen en de Amerikanen.

Macbook Pro
* Intel Core i7 (3.8GHz, 6MB cache)
* Retina Display (2880 x 1880 px)
* NVIDIA GeForce GT 750M (Iris)
* 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth 4.0
* Thunderbolt 2 (up to 20Gb/s)
* Faster All-Flash Storage (X1)
* Long Lasting Battery (9 hours)
Help ons groter worden!
Onze site is gratis voor iedereen en dat willen we graag zo houden. Graag willen we je vragen onze facebookpagina leuk te vinden. Zo kunnen wij blijven groeien en mis jij geen van onze artikelen! Alvast bedankt en veel leesplezier, het Young Critics-team :-)
YOUNG CRITICS
Non-actief
Op dit moment wordt geen nieuwe content geplaatst op de site. We zijn op de achtergrond bezig met reorganiseren van onze redactie- en publicatiestructuur. In de tussentijd kun je uiteraard onze oude stukken gewoon op de site lezen. Tot snel! Het YC-team.
Bedankt, we nemen z.s.m. contact met je op.